Nyheter

IMM publicerar ”frågor och svar” om förslag om ny lag för skydd av visselblåsare

25 november 2020

I juni 2020 presenterade ”utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet” sitt förslag i betänkande om hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska implementeras i svensk rätt. Betänkandet innehåller bland annat förslag på en helt ny lag om ökad trygghet för visselblåsare. Lagen ska gälla för såväl privat som offentlig sektor. För att ge svar på de vanligaste frågorna publicerar Institutet Mot Mutor (IMM) idag en översikt av det nya lagförslaget.

Syftet med den föreslagna lagen är att det ska bli enklare, tryggare och säkrare att rapportera om oegentligheter och missförhållanden. Bland annat ställer lagen krav på alla arbetsgivare med fler än 50 anställda att införa interna rapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning. Den nya lagen ska också ge skydd åt en bredare personkrets än bara anställda.

– Den föreslagna lagen berör en rad aktörer som kommer att behöva rätta sig efter de nya kraven. Det betänkande som utredningen presenterat är väldigt omfattande, över 800 sidor. Om riksdagen antar förslaget kan det redan nu vara bra att sätta sig in i vad de innebär. IMM vill därför ge en lättöverskådlig bild över de vanligaste frågorna och viktigaste punkterna i förslaget, säger Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare IMM.

Skriften Frågor och svar – Nya krav på visselblåsning kan du läsa här.