Nyheter

IMM:s alla seminarier i Almedalen 2018

20 juni 2018

IMM arrangerar i år åtta seminarier i Almedalen. Under tisdagen håller vi tillsammans med Rädda Barnen ett seminarium om hur barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption hänger ihop. Under torsdagen samlar vi tillsammans med Transparency International Sverige och AmCham Sweden in aktörer till en heldag med seminarier under benämningen Tillsammans Mot Korruption.

Läs mer om Tillsammans Mot Korruption här

Samtliga seminarier: 

(klicka på rubrikerna för att läsa Almedalsprogrammet)

 

Studier visar att korruption och mänskliga rättigheter är starkt kopplade till varandra. Korruption hämmar barns tillgång till bland annat rent vatten, sjukvård och utbildning. Men hur kan företag genom sitt antikorruptionsarbete bidra till barns rättigheter?

Tisdag 3/7 kl. 17.00–17.45.   Scen: Sverige i världen, Donnersgatan 6.

 

Tillsammans Mot Korruption

Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby

 

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex 2017 tappade Sverige i år fyra poäng och rankas nu som mest korrupt i Skandinavien. Hur ser de politiska partierna på detta? Vad bör göras för att minska alla former av mutor och korruption i Sverige? Klas Eklund frågar ut riksdagspartierna.

Torsdag 5/7 kl. 09.00–09.45

 

För att tilltron till det offentliga ska bibehållas är det en förutsättning att offentlig verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Var går egentligen gränsen för det lämpliga respektive olämpliga och kan man riskera att vara korrupt utan att förstå det?

Torsdag 5/7 kl. 10.00–10.45

 

Samhällsbyggnadsbranschen har relativt stora problem med korruption. Branschen omsätter stora pengar och är mycket konjunkturkänslig. Ofta är det offentliga beställare och privata utförare. Men vilka är drivkrafterna för korruption och hur motverkas de på ett effektivt sätt?

Torsdag 5/7 kl. 11.00–11.45

 

Sveriges tapp i internationella korruptionsmätningar pekar på ett minskat förtroende för den offentliga sektorn. En nationell handlingsplan skulle visa på att regeringen tar korruptions-riskerna på allvar. Under en halvtimme frågar Klas Eklund ut civilminister Ardalan Shekarabi (S) om vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska alla former av korruption.

Torsdag 5/7 kl. 12.00–12.30

 

Är det dags för den heta blockkedjan och artificiell intelligens (AI) att slå igenom? Vi väntar spänt på att tjänsterna och nyttan ska kunna tas i bruk i kampen mot korruption. Men vad är det som krävs för att behålla försprånget gentemot dem som ser möjligheter att missbruka tekniken?

Torsdag 5/7 kl. 13.00–13.45

 

Den ökade globaliseringen och svenska företags ökande exportverksamhet medför många möjligheter, men också utmaningar. Vilka utmaningar utifrån korruptionsaspekten kan företag möta och hur kan de hanteras?

Torsdag 5/7 kl. 14.00–14.45

 

Korruptionsfria miljöer är en förutsättning för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Hur kan korruption bekämpas för att fri konkurrens och internationella affärer ska kunna fungera? Kan företags ansvarstagande och självreglering bidra till arbetet mot korruption?

Torsdag 5/7 kl. 16.00–16.45

 

Följ och interagera med oss på #motkorruption.

Klicka på följande länkar för att komma till våra sociala medier: Facebook, LinkedIn, Twitter.