Nyheter

Infofilmer ska öka kunskapen om korruption och dess skadliga effekter 

16 Oktober 2020

Institutet Mot Mutor (IMM) har publicerat tre kortfilmer för att upplysa om korruption och de negativa effekter den har på samhället. De tre filmerna belyser tre olika teman: vad en muta är, vad korruption innebär samt kostnaderna för korruption.

Filmerna, som IMM tagit fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), syftar till att sprida information gällande korruptionsrelaterade frågor. Den första filmen förklarar vad korruption innebär och hur det kan ta sig uttryck. Den andra filmen består av tips på hur man kan bedöma vad som kan räknas som en muta eller inte.

– Korruption är något som många upplever är svårt att förstå såväl innebörden som omfattningen av. Det är dessutom inte alltid helt lätt att veta vad som är rätt eller fel att göra vissa situationer. Med filmerna vill vi lyfta vanliga frågor som dyker upp när man talar om korruption och mutor. Vi hoppas också att tipsen i filmerna kan bidra till att man känner sig mer trygg i de beslut man fattar, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Korruption ett hot mot hållbarhetsagendan 

Den tredje filmen beskriver korruptionens kostnader världen över. Det rör sig om enorma summor som istället hade kunnat gå till utvecklings- och samhällssatsningar. Filmen ger flera exempel på detta och kopplar även arbetet mot korruption med de globala hållbarhetsmålen.

– Antikorruption är en förutsättning – ett mål 0 – för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen. Men tyvärr är det många som inte förstår korruptionens förödande konsekvenser. Vi vill därför lyfta några konkreta exempel på varför korruption måste stoppas såväl nationellt som internationellt, fortsätter Natali Engstam Phalén.

Du kan se alla filmerna på IMM:s youtubekanal här.