Nyheter

”Ingen korruption” engagerade i Almedalen

9 juli 2019

Mål 0 – Ingen korruption var det övergripande temat för den heldag som Institutet Mot Mutor (IMM), American Chamber of Commerce in Sweden och Transparency International Sverige för femte året i rad anordnade i Almedalen under parollen Tillsammans mot Korruption. Initiativet samlar samarbetspartners från både privat och offentlig sektor och under heldagen genomfördes seminarier, diskussioner och debatter på temat antikorruption.

– Korruption urholkar tilliten i samhället och förstör möjligheterna att nå vart och ett av de globala målen i Agenda 2030. Därför vill vi lyfta antikorruption som Mål 0, för att belysa att det är en förutsättning för hela hållbarhetsagendan, säger Natali Phalén, generalsekreterare IMM.

Dagen inleddes med ett seminarium där representanter från initiativtagarna och samarbetspartnerna lyfte antikorruption som ”det glömda hållbarhetsmålet”. Genom konkreta exempel diskuterades på vilket sätt korruption underminerar olika mål i hållbarhetsagendan och varför vi måste betrakta antikorruption som mål 0.

Totalt tio seminarier och intervjuer arrangerades under den välbesökta dagen. Under seminarierna diskuterades bland annat hur vi kan skapa etiska arbetsplatser, för- och nackdelar med förslag om utökad uppgiftsskyldighet till Skatteverket samt storägares möjligheter och ansvar att hålla korruption borta i företag. Vidare hölls flera intervjuer, däribland med Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och FAR:s generalsekreterare Karin Apelman som båda betonade vikten av antikorruption. Salomon Bekele från Telia intervjuades om lärdomar att ta med efter en företagskris och Inga-Britt Ahlenius pratade om det krävs mod för att våga visselblåsa. Från politiken deltog statssekreterare Niklas Johansson som var tydlig med att betona vikten av att arbeta med antikorruption och stötta svenskt näringsliv att hantera korruptionsrisker vid internationell handel.

Ett engagerande seminarium var ”Blir jag korrupt i Almedalen?”, där panelister och publik fick svara på frågor om vad som egentligen är tillåtet under Almedalsveckan. Svaren varierade något, och visar på att det inte är helt enkelt att veta vad som är rätt och fel.

– Almedalsveckan är en fantastisk mötesplats och demokratisk arena. Samtidigt är delar av Almedalsveckan inte transparenta och ett ökande antal möten sker i slutna sällskap. Under veckan arrangeras därtill ett flertal arrangemang där man kan behöva ställa sig frågan om man ska delta i dem eller inte. Här behöver vi prata om var gränserna går och vad som gäller för olika roller. Korruptionsproblematik ska inte ses som svårt eller obekvämt att diskutera, utan som en självklar del i att föra hållbarhetsarbetet framåt, säger Natali Phalén.


Fakta om Tillsammans mot Korruption:
Tillsammans mot Korruption är ett initiativ som samlar privata och offentliga aktörer i det positiva arbetet mot korruption. Det är en plattform för att dela goda exempel, öka medvetenheten och stötta i arbetet mot korruption. Tillsammans mot Korruption samarrangeras sedan 2014 av Institutet Mot Mutor, American Chamber of Commerce in Sweden och Transparency International Sverige tillsammans med ett antal samarbetspartners. Samarbetspartners 2019 är EY, FAR, Konkurrensverket, PwC och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).