Nyheter

Interna förtroendeskador av korruption ofta underskattade

20 september 2018

Konsekvenserna av korruption för organisationer illustreras ofta med böter och förtroendeförlust från kunder, men brist på tillit och arbetsmoral bland de anställda är en av de mest markanta konsekvenserna av korruption. Det i sin tur påverkar enligt studier affärsresultaten liksom anställdas energi och engagemang på jobbet negativt. 

Firm Competitiveness and Detection of Bribery undersöktes hur upptäckt korruption påverkar organisationers konkurrenskraft. I studien framgår att den största negativa påverkan som korruptionen har inom organisationer gäller de anställdas arbetsmoral. Därefter följer affärsrelationer, företagets rykte och slutligen rättsliga påföljder.

– Korruptionens skadeverkningar tenderar att ofta handla om direkta kostnader som böter och bristande förtroende från till exempel kunder, men inbegriper så mycket mer. Korruption, eller enbart misstanken om korruption, slår direkt mot förtroendet. Förlorar ett företag sitt förtroende bland medarbetarna innebär det såväl höga kostnader som negativ påverkan på lönsamhet, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

I studien The Neuroscience of Trust undersöktes medarbetare i totalt 82 000 team i 230 organisationer, från 73 olika länder. Förutom ett högt engagemang visade även studien att medarbetarna känner mer energi, är mindre stressade och är mer nöjda med sina liv i organisationer med hög grad av tillit jämfört med organisationer med låg grad av tillit.

– När företag fokuserar på ökade vinster är det lätt att förbise kulturens roll på arbetsplatsen. Det intressanta i denna studie är att medarbetare som känner sig uppskattade på en arbetsplats som dessutom genomsyras av en god förtroendekultur inte bara bidrar till företagets lönsamhet, utan även ger ökad produktivitet och kundlojalitet, säger Natali Phalén.

Om detta talade Natali Phalén i Ekots nyhetssändning den 17 september.
Klicka här för att lyssna (ca. 03.50 in i klippet).