Nyheter

Itinera S.p.A ny stödjande medlem till IMM

15 februari 2023

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Itinera S.p.A som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Byggsektorn är särskilt riskutsatt för korruption, inte minst med anledning av att sektorn präglas av kontaktytor mellan det privata och offentliga samt betydande offentlig upphandling. Ett förebyggande arbete är inte bara viktigt för den upphandlande parten, det är även väsentligt att leverantören bedriver ett seriöst antikorruptionsarbete. Genom sitt medlemskap stöttar Itinera S.p.A IMM:s arbete samtidigt som de ytterligare betonar vikten av antikorruptionsfrågan, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Itinera S.p.A är ett internationellt byggföretag med säte i Italien och arbetar med storskalig infrastruktur och samhällsbyggande. Företaget är det största utländska byggföretaget i Norden och har ett flertal större pågående infrastrukturprojekt i bland annat Sverige. Målsättningen är att hållbarhet ska genomsyra samtliga affärsaktiviteter. Utvecklingsarbeten bedrivs på samtliga marknader där företaget är verksamt. I Sverige är man i dagsläget 135 anställda med säte i Solna. Läs mer om Itinera S.p.A här.

– Medlemskapet i IMM är ett mycket viktigt steg i vår utveckling på den svenska marknaden och som ligger i linje med vår globala strategi och dagliga arbete mot korruption, säger Christian Stenbeck, Affärsutvecklingschef Nord Europa på Itinera S.p.A.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.