Nyheter

Lantero ny stödjande medlem till IMM

9 maj 2019

Institutet Mot Mutor (IMM) välkomnar Lantero AB som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Visselblåsning är en viktig del i antikorruptionsarbetet, och det passar väl in att Lantero som tillhandahåller visselblåsarsystem väljer att stödja IMM. Ett stödjande medlemskap innebär stöd till IMM:s verksamhet att bidra till ett korruptionsfritt samhälle, samtidigt som det sänder ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Lantero tillhandahåller visselblåsarsystem som kombinerar enkelhet i hanteringen med sofistikerade lösningar för ärendehandläggning. Genom att engagera externa advokater för utredningar till en fast avgift per ärende kan Lantero erbjuda verkligt oberoende handläggning, specialistkompetens och dessutom god kostnadskontroll. För mer information om Lantero, klicka här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.