Nyheter

Natali Engstam Phalén lämnar Institutet Mot Mutor

2 juli 2021

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM) slutar och kommer under hösten att tillträda en ny tjänst hos advokatfirman Lindahl.

Natali Engstam Phalén har haft sin roll hos IMM sedan 2017 och är just nu föräldraledig fram till den 1 oktober.

– Natali har gjort ett föredömligt arbete och varit en stor tillgång i Institutet Mot Mutors viktiga antikorruptionsarbete där hon bland annat vidareutvecklat Näringslivskoden om gåvor, belöningar och förmåner. Jag vill önska henne all lycka och är övertygad om att hennes nya arbetsgivare kommer ha stor nytta av den spetskompetens hon besitter kopplat till arbetet med antikorruption, säger IMM:s ordförande Fredrik Wersäll.

Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet, fortsätter sitt tillförordnande och processen för att utse en permanent generalsekreterare kommer att inledas efter sommaren.

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.