Nyheter

Natali Phalén i SvD Debatt: Datainspektionen försvårar kampen mot korruption

11 juni 2018

Den nya dataskyddsförordningen GDPR uppställer flera krav på åtgärder från näringslivet för att säkerställa skyddet för behandling av personuppgifter. För att GDPR inte ska förhindra näringslivets möjligheter att effektivt bedriva antikorruptionsarbete krävs dock också åtgärder från Datainspektionens sida. Det behövs undantag från det generella förbudet i GDPR för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser, skriver IMM:s generalsekreterare Natali Phalén i SvD Debatt.

– Som det ser ut nu kan företag hamna i den absurda situationen att behöva välja mellan att följa GDPR:s bestämmelser och att uppfylla sitt ansvar att förebygga korruptionen, under hot om stora konsekvenser oavsett val, säger Natali Phalén.

GDPR medger Datainspektionen rätt att meddela föreskrifter som åsidosätter det generella förbudet i GDPR mot behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser. Det finns därmed möjlighet att ge näringslivet undantag för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot korruption.

– Undantag behövs för att möjliggöra för företag att kunna göra tillräckliga bakgrundskontroller av sina samarbetspartners samt för att kunna upprätta effektiva visselblåsningssystem. Båda dessa delar är viktiga komponenter i ett antikorruptionsarbete, fortsätter Natali Phalén.

 

>>Klicka här för att läsa hela artikeln.