Nyheter

Natali Phalén utsedd till en av Sveriges mäktigaste samhällsförändrare

8 mars 2019

Veckans affärer har utsett Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare till en av Näringslivets mäktigaste kvinnor i kategorin samhällsförändring.

– Jag är hedrad att utnämnas till en av de mäktigaste kvinnorna bland samhällsförändrarna. Det är ett kvitto på att IMM:s arbete med att driva antikorruption som vår tids viktigaste hållbarhetsfråga återspeglas i näringslivet och samhället, säger Natali Phalén.

Hon fortsätter:

– Korruption är ett brett begrepp som ständigt hittar nya sätt att förgifta vårt samhälle. Tilliten i samhället påverkas negativt vid alla fall av upptäckt eller misstänkt korruption. Vi behöver därför främja en samhällskultur där vi pratar om korruptionsrisker och se till att antikorruptionsarbetet är något som verksamheter arbetar kontinuerligt med som en högt prioriterad fråga.

Du kan läsa mer via Veckans affärer här.