Nyheter

Ny rapport från Världsbanken visar på vikten av samverkan i arbetet mot korruption

30 september 2020

I en ny och omfattande rapport från Världsbanken lyfts fallstudier från olika länder för att visa på nyckelpunkter i antikorruptionsarbetet. Rapporten syftar till att samla erfarenheter inom korruptionsbekämpningsområdet. Den ska också inspirera till nya sätt och verktyg i arbetet mot korruption.

Rapporten ”Enhancing Government Effectiveness and Transparency The Fight Against Corruption” visar under tre huvudavsnitt på olika sätt att hantera korruption. Det första avsnittet behandlar korruption inom olika sektorer bland annat offentlig upphandling, infrastruktur och statligt ägda bolag. Den andra delen belyser viktiga verktyg för att motverka korruption, till exempel användning av digitala verktyg. Den sista delen handlar om institutioners roll i arbetet mot korruption.

Samverkan nödvändigt för framgångsrikt antikorruptionsarbete

Av rapporten framgår att det inte finns någon enskild åtgärd som ensamt löser korruptionsproblematiken. För att komma framåt i arbetet krävs samverkan. Gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte lyfts fram som två viktiga komponenter.

Rapporten är inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Den är istället tänkt att användas som en referens i olika frågor rörande antikorruptionsarbetet.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.