Nyheter

Ny rapport visar på få och ineffektiva visselblåsarlagar

10 mars 2021

Endast 48 länder har visselblåsarlagar idag och många av dessa visar sig vara ineffektiva. Det visar en ny rapport som International Bar Association, Legal Policy & Research Unit och Government Accountability Project gemensamt publicerat. Institutet Mot Mutor (IMM) har varit med och bidragit till insamlingen av data för Sverige.

Enligt rapporten kommer det nya EU-direktivet om skydd för visselblåsare innebära att antalet länder med visselblåsarlagar stiger till 62 stycken. Risken med lagstiftning är att det kan skapa en situation där organisationer formellt sett uppvisar att de upprättat en visselblåsarkanal, samtidigt som kanalen i praktiken inte medför ett reellt skydd för visselblåsare. Länder som planerar att införa eller uppdatera visselblåsarlagar bör därför ta hänsyn till de brister implementeringen kan medföra.

Rapporten presenterar 20 kriterier som ländernas lagstiftning bör leva upp till för att vara effektiv. Sveriges nuvarande nationella visselblåsarlagstiftning lever inte upp till samtliga kriterier för ett effektivt visselblåsarskydd i praktiken. Däremot konstaterar rapporten att Sverige har starka rättigheter för arbetstagare inom arbetsrätten, vilket omfattar ett starkt skydd för visselblåsare. Rapporten framhäver även det svenska grundlagsskyddet och repressalieförbudet som något positivt.

De generella slutsatserna i rapporten framhåller att effekten av nationella visselblåsarlagar kan ifrågasättas. Detta då ett flertal länders lagar visar på att allmänheten har en bristande tillgång till ärende- och domstolsbeslut och uppgifter om förlikningsavtal. Dessutom tillämpas inte lagar relaterade till tvister i tillräckligt stor utsträckning. Resultaten visar även att visselblåsare sällan är framgångsrika i tvister. Men i de fall de vinner framgång resulterar det ofta i en alldeles för låg kompensation för den skada som skett.

Avslutningsvis ger rapporten rekommendationer på olika tillvägagångssätt för att hantera de uppmärksammade bristerna. Hela rapporten går att läsa här.