Nyheter

Nya informationsfilmer om Näringslivskoden

21 Oktober 2020

Institutet Mot Mutor (IMM) lanserade nyligen den uppdaterade självregleringen Kod mot korruption i näringslivet, även kallad Näringslivskoden. Koden är utökad i samtliga avsnitt och innehåller också flera tips och verktyg. För att ge läsaren en översikt av avsnitten publicerar nu IMM fyra filmer om uppdateringarna i koden.

IMM publicerar idag fyra filmer som är framtagna för att enkelt ge en överblick av de största förändringarna i koden. Den första filmen handlar om självregleringen och den omfattande synpunktsinhämtning och förankringsarbete som genomförts.

– Den uppdaterade Näringslivskoden är resultatet av ett över två år långt arbete med att se över koden. I den första filmen vill vi därför ge en bakgrund till vad koden är och varför den nu är uppdaterad, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

De övriga filmerna tar upp kodens tre huvudavsnitt: Förebyggande åtgärder, Förmåner och Mellanhänder. Respektive film beskriver det övergripande innehållet i avsnittet med tyngdpunkt på ändringarna.

– En stark önskan under synpunktsinhämtningen var mer vägledning inom de tre huvudavsnittens områden. Koden är väsentligt uppdaterad i flera delar och innehåller nu tips, exempel och verktyg som ska underlätta i praktiken. Med filmerna vill vi tillgängliggöra koden via ytterligare medier, där man enkelt kan välja vilken del av koden man vill lära sig mer om. Vår förhoppning är att detta bidrar till att kodens regler blir än mer lättillgängliga, fortsätter Natali Engstam Phalén.

De fyra kortfilmerna finns på IMM:s youtubekanal här.