Nyheter

Nytt utbildningskit för ett effektivt antikorruptionsarbete inom vård, omsorg och personlig assistans

29 april 2021

Sedan 2018 finns en överenskommelse mot mutor och korruption inom sektorn för vård, omsorg och personlig assistans. Nu har parterna bakom överenskommelsen publicerat ett utbildningskit för att underlätta för aktörer att använda materialet inom verksamhetens antikorruptionsarbete.

Överenskommelsen är gemensamt framtagen av parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Fremia, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM). Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Inom ramen för överenskommelsen har parterna tagit fram ytterligare vägledning genom åren, genom bland annat informationsfilmer och kunskapshöjande seminarier. Nu har de även tagit fram ett utbildningskit för att aktörer inom sektorn lättare ska kunna hitta och använda materialet.

– De många mellanmänskliga relationer som uppstår inom vård, omsorg och personlig assistans gör sektorn till särskilt riskutsatt för korruption. De aktiviteter och det material som parterna genomfört och tagit fram tillsammans med IMM ger ett bra stöd i frågorna. Genom att samla allt i ett utbildningskit är vår förhoppning att det ska inspirera till mer diskussioner om antikorruption för aktörer som verkar inom vårdsektorn, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare IMM.

Diskussioner viktiga för hantering av svåra situationer

Utöver den övergripande överenskommelsen har olika aktiviteter genomförts under åren. På överenskommelsens youtubekanal finns bland annat ett seminarium om tystnadskulturer samt lanseringsseminariet att se i efterhand. Dessutom har parterna tillsammans med IMM tagit fram ett antal informativa filmer med olika dilemman, med hänvisning till olika delar av överenskommelsen som kan vara till hjälp.

– Att motverka korruption är ett kontinuerligt arbete som måste följa utvecklingen inom området. Genom att lyfta verklighetsbaserade exempel inom sektorn får verksamheterna mer konkret vägledning att förhålla sig till. Här är det viktigt att arbetsgivare uppmuntrar till samtal om frågor som upplevs svåra. På så sätt kan anställda känna en trygghet och säkerhet i hur de ska hantera olika situationer som uppstår. Det leder i längden till ett mer effektivt förebyggande antikorruptionsarbete, säger Hayaat Ibrahim.

Det samlade utbildningskitet finns att läsa här.