Nyheter

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)

9 december 2015

ÖMK

En överenskommelse för att förebygga mutor och underlätta arbetet mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn har tagits fram av aktörer i sektorn med stöd av IMM.

Överenskommelsen är tänk som en hjälp att göra rätt och nås via följande länk.