Nyheter

Pfizer ny stödjande medlem till IMM

4 september 2019

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Pfizer som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Vi är glada att välkomna Pfizer som stödjande medlem till IMM. Med medlemskapet bidrar Pfizer till IMM:s fortsatta arbete att skapa tilltro i samhället genom att motverka korruption. Beslutet att stödja IMM sänder samtidigt ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, vars stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige. Pfizer har cirka 400 medarbetare i Sverige och tillverkar över 140 läkemedel och vacciner. För mer information om Pfizer, klicka här.

– På Pfizer ser vi allvarligt på korruptionsfrågor. Vi anser att vi som företag har ett viktigt ansvar i att vara aktivt engagerade för att bidra till ett samhälle med god affärsetik. I Sverige har läkemedelsbranschen under en lång tid arbetat målmedvetet för att utveckla vårt etiska regelverk som idag är ett av det mest avancerade någon bransch har. Samhället har allt högre förväntningar på transparens, inte minst inom vår bransch, och därför vill vi säkerställa att vi uppfyller dessa förväntningar, nu och i framtiden, säger Malin Parkler, VD på Pfizer i Sverige.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här.