Nyheter

Proposition om nya regler för spelmarknaden

10 april 2018

Under måndagen presenterade regeringen en proposition i vilken nya regler föreslås för spelmarknaden. Lagförslaget innebär i korthet att ett licenssystem ska införas för alla som agerar på den svenska spelmarknaden. I propositionen föreslås även vissa skärpningar av straffen för olovlig spelverksamhet och ett nytt brott som ska ta sikte på så kallad matchfixning, spelfuskbrott.

I propositionen konstateras att det idag finns ett omfattande problem med matchfixning som visat att det nuvarande regelverket är otillräckligt. Det föreslagna nya spelfusksbrottet innebär att en person som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas licenskravet ska kunna dömas till fängelse i upp till två år. För grovt brott föreslås straffskalan vara fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

Propositionen går att läsa här.