Nyheter

Rädda Barnen och IMM på samma scen i Almedalen – Varför då? Vi frågade generalsekreterarna

2 juli 2018

Studier visar att korruption och mänskliga rättigheter är starkt kopplade till varandra. Korruption hämmar barns tillgång till bland annat rent vatten, sjukvård och utbildning. För att belysa hur barns rättigheter och korruption hänger ihop och vad företag kan bidra med anordnar Institutet Mot Mutor och Rädda Barnen ett seminarium i Almedalen.

Vi frågade respektive organisations generalsekreterare, Elisabeth Dahlin på Rädda Barnen och Natali Phalén på Institutet Mot Mutor, om seminariet.

Varför anordnar ni seminariet?

– Som Generalsekreterare för Rädda Barnen möter jag så många barn, både i Sverige och världen, som inte får sina mest basala behov tillgodosedda, och samtidigt ser jag den enorma kraft och potential som olika aktörer, såsom t.ex. företag, offentliga aktörer och organisationer som arbetar febrilt med att göra bra saker för barn och unga, saknar resurser till, säger Elisabeth Dahlin.

– Med seminariet vill vi belysa hur korruption riskerar att försvåra och försvaga insatser för att möta barns behov och rättigheter, och hur antikorruptionsarbetet och barnrättsperspektivet kan integreras i företags hållbarhetsarbete, För att använda Världsbankens ord utgör korruption vår tids största hot mot såväl samhällelig som ekonomisk utveckling och enorma summor går årligen förlorat till korruption, understryker Natali Phalén.

– Därför är det så frustrerande att tänka på allt det kapital som idag försvinner till korruption, som istället skulle kunna användas till att utveckla de många olika insatser som barn och unga så väl behöver, för att de i sin tur ska kunna komma till sin rätt och bidra till en hållbar samhällsutveckling, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi hoppas att de som lyssnar på seminariet kommer lämna med en fördjupad förståelse för korruptionens allvarliga och skadliga effekter och vikten av att inte bara aktivt arbeta mot korruption inom den egna organisationen utan också inom ens leverantörskedjor och på de marknader som man är verksam på. Förhoppningsvis kan de diskussioner som vi kommer föra bidra till att antikorruptionsarbete lyfts fram som ett område där företag och organisationer vill visa sig progressiva och bidragande – på samma sätt som den starka vilja som finns till att på olika sätt bidra till andra hållbarhetsmål såsom behovet av att bättre möta barns behov och rättigheter, avslutar Natali Phalén och Elisabeth Dahlin.

Seminariet äger rum den 3 juli kl. 17.00–17.45 på SIDA:s scen Sverige i världen.

För mer information om seminariet i Almedalsprogrammet, klicka här.