Nyheter

Regeringen ger Sida 175 miljoner extra nästa år för att bekämpa biståndskorruption

17 september 2019

Nästa år ges Sida högre förvaltningsanslag av regeringen för att bekämpa biståndskorruption. Satsningen är tänkt att utöka myndighetens möjligheter att bland annat kontrollera och följa upp utvecklingssamarbetet.

Sida arbetar ofta i länder där korruption är en del av vardagen. Biståndsarbetet riskerar därför ofta att stötta på hinder och bli ineffektivt. Med ett utökat anslag blir det enligt regeringen möjligt för Sida att ha fler anställda på plats i de svårnavigerade miljöerna. Det ger även Sida större möjligheter att utveckla sina kontroller, uppföljningar och revisionsarbeten i kampen mot biståndskorruption.

Anslaget ska ge Sida chansen att ta in fler digitala verktyg som exempelvis artificiell intelligens (AI) i deras biståndsarbete för att spåra korrupta ageranden. Tillägget möjliggör även för Sida att förbättra sina utvärderingsverktyg och redovisningar av resultat. Allt för att garantera ett produktivt biståndsarbete i linje med regeringens politiska program. Detta framgår av regeringens pressmeddelande.

Du kan läsa mer om nyheten på regeringens hemsida här.