Nyheter

Sida registrerar allt fler ärenden om korruption

17 juni 2021

Under 2020 registrerade Sida 326 ärenden om misstänkta oegentligheter och korruption, en ökning med 24 procent jämfört med föregående år. Pandemin har samtidigt gjort det svårare att besöka länder och följa upp ärenden på plats. Det visar Sidas årsrapport om hantering av misstankar om korruption och oegentligheter i biståndet.

Sida utreder misstankar om korruption, oegentligheter och andra missförhållanden som rör de biståndsprojekt som finansieras av myndigheten. Oftast är det biståndsorganisationerna själva som larmar, men även visselblåsare tipsar om misstänkt korruption. Under 2020 tog Sida emot 451 olika misstankar i 326 ärenden. Det innebär att det i 8 % av biståndsprojekten fanns registrerade misstankar om oegentligheter. Av de 184 ärenden som Sida avslutade kunde myndigheten bekräfta 156 misstankar i 127 ärenden. Påföljden för detta är vanligtvis återkrav och Sida krävde 2020 tillbaka 67 miljoner kronor.

Du kan läsa hela Sidas årsrapport här.