Nyheter

Skanska Sverige ny stödjande medlem till IMM

19 februari 2019

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har antagit Skanska Sverige som stödjande medlem till organisationen och fortsätter därmed att utöka medlemsantalet.

– Vi är glada att välkomna Skanska Sverige som stödjande medlem till IMM. Skanska bedriver ett omfattande etikarbete och väljer nu att också stötta IMM:s arbete med att motverka korruption i samhället. Medlemskapet sänder samtidigt ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Phalén.

Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggföretag med över 9 000 medarbetare runtom i landet. Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar: bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. För mer information om Skanska, klicka här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här.