Nyheter

Stort intresse för seminarium om att hantera korruptionsrisker

28 juni 2019

Ett hundratal personer kom till det seminarium som Institutet Mot Mutor (IMM) tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) och Transparency International Sverige (TI Sverige) anordnade på temat att hantera korruptionsrisker på komplexa marknader.

Seminariet inleddes av Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. I sitt inledningsanförande betonade Ann Linde de negativa konsekvenserna av korruption och vikten av bred samverkan i arbetet mot korruption.

Seminariet, under moderering av Jakob Kiefer, CSR-ambassadör UD, fortsatte därefter med korta presentationer från Ylva Skoogh, styrelsemedlem TI Sverige, Natali Phalén, generalsekreterare IMM, William Loo, Deputy Head of Anti-Corruption Division OECD och Marie Trogstam, Manager for International Sustainable Business Business Sweden. Samtliga talare framhöll vikten av det proaktiva antikorruptionsarbetet. William Loo uppmanade särskilt företag att lägga resurser på antikorruptionsarbetet innan en kris och gav flera exempel på att det i verkligheten dessvärre är den motsatta situationen. Natali Phalén betonade att antikorruption inte är ett mål bland andra i hållbarhetsagendan utan ett grundläggande mål som löper genom samtliga mål.

Under seminariets andra pass berättade Helena Sundén, Vice President Ethics Skanska, Jörgen Hansén, Group Compliance Officer Sweco och Sara Norell Murberger, Avdelningschef inköp och sortiment Systembolaget, om deras respektive utmaningar ur korruptionshänseende och hur de hanterar dem. Jörgen Hansén framhöll bland annat vikten av kommunikation och förståelse för att det handlar om beteenden. Helena Sundén konstaterade att ”sometimes the best deal, is to not go forward with a deal”. Sara Norell Murberger berättade om hur Systembolaget arbetar för att genomlysa långa distributionsled.

Varmt tack alla som deltog under seminariet.