Nyheter

Sverige som rättsstat får högt betyg av EU-kommissionen

20 augusti 2021

EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om läget för rättsstaten i EU:s medlemsländer. Många länder har tagit itu med problem som den första rapporten, publicerad i september 2020, lyfte fram. Men i vissa länder finns områden där situationen blivit sämre, såsom rättsväsendets och medias oberoende.

Rapporten 2021 Rule of Law: EU report har likt den första rapporten granskat fyra områden i respektive medlemsland. Dessa är domstolsväsendet, antikorruptionsregelverk, mediers mångfald och oberoende samt andra institutionella frågor som rör kontroller och motvikter.

Sverige får sammantaget ett bra betyg. Rapporten framhåller att Sverige är ett av de minst korrupta länderna i såväl EU som världen. Sedan den förra rapporten har Sverige antagit en nationell handlingsplan mot korruption. Denna har dock fått kritik för att den saknar konkreta åtgärder och att remissrundan begränsades till endast några intressenter. Vidare nämner rapporten att lobbying fortsatt är ett område som varken är reglerat eller redovisat på ett konsekvent sätt. Korruption som sker utomlands är fortsatt ett riskområde för Sverige.

Här kan du läsa kapitlet om Sverige.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.