Nyheter

UNODC-rapport visar på brådskande behov av krafttag mot korruption inom idrotten

16 december 2021

Upp till 1,7 biljoner dollar beräknas årligen satsas på illegala vadslagningsaffärer. För att kunna tackla korruptionen inom sportsektorn krävs ett enat internationellt samarbete. Det framhåller UNODC i den första globala rapporten som ger en helhetsbild över korruption inom idrotten.

FN:s organ för bekämpande av narkotika och brottslighets (UNODC) rapport Global Report on Corruption in Sport är den hittills mest djupgående rapporten av sitt slag. Den syftar till att informera medlemsländerna och idrottsorganisationer om olika former av korruption och trender kring brottslighet inom idrotten. Bland annat lyfter de fram att den organiserade brottsligheten inom sportsektorn är såväl storskalig som svår att tackla. Det gäller på både global, regional och nationell nivå.

Även om idrottens utveckling har varit positiv i många avseenden, har den också medfört komplexa korruptionsrisker. Dessa är en kombination av såväl generella risker som risker specifika för just sportsektorn. Det kan exempelvis handla om matchfixning, penningtvätt och försök att manipulera konkurrensen. Rapporten framhåller att illegal vadslagning är särskilt attraktivt för kriminella aktörer. Detta eftersom det jämfört med andra aktiviteter, såsom narkotikahandel, kan ge enorma vinster samtidigt som risken att bli gripen är låg.

Effekterna av pandemin har gjort sektorn mer sårbar

Pandemin och dess negativa effekter har påverkat idrottens intäkter världen över. Inställda tävlingar och tomma arenor har bidragit till att idrottsorganisationer genererat mindre inkomster och färre resurser. Detta kan i sin tur bidra till att klubbar, spelare och tjänstemän blir mer sårbara för de som vill utnyttja situationen genom att erbjuda alternativa intäkter.

Rapporten lyfter behovet av mer arbete för att förstå omfattningen av korruption inom idrotten för att effektivt kunna ta itu med problemen. Den framhåller även att det förebyggande arbetet och hanteringen av korruption inom sporten behöver stärkas. Vidare lyfter rapporten fram att framtagande och implementering av omfattande policydokument är ett sätt att tackla både korruption och organiserad brottslighet inom idrotten.

Du kan läsa hela UNODC:s rapport här.