Nyheter

Utskott föreslår att riksdagen säger ja till ny visselblåsarlag

24 september 2021

Under gårdagen föreslog arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny visselblåsarlag. Lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen, så kallade visselblåsare.

Regeringen föreslår bland annat att den nya lagen inte bara ska omfatta anställda utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags ledning och aktieägare som är verksamma i bolaget. Visselblåsaren ska få sin identitet skyddad genom sekretess och företag med minst 50 anställda ska bli skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler så att visselblåsare kan slå larm. Det ska också bli tydligare hur man går till väga för att visselblåsa. Den nya lagen innebär att EU:s visselblåsardirektiv införlivas i svensk lagstiftning.

Debatt och beslut om den nya lagen är planerat till den 29 september 2021 och regeringen föreslår att lagen ska börja gälla den 17 december 2021.

Institutet Mot Mutor (IMM) har tidigare publicerat en sammanfattande skrift om betänkandet som Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet presenterat. Du kan läsa den här.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande går att läsa här.