Nyheter

Välbesökta IMM-seminarier under Almedalsveckan 2018

10 juli 2018

Almedalsveckan är över för i år och totalt anordnade IMM åtta seminarier. För fjärde året i rad arrangerade IMM tillsammans med Transparency International Sverige och AmCham Sweden en heldag med sju seminarier under namnet Tillsammans Mot Korruption. I samarbete med Rädda Barnen lyftes även frågan om hur barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption hänger ihop.

Heldagen Tillsammans Mot Korruption under torsdagen inleddes med att Klas Eklund frågade ut riksdagspartierna om hur mutor och korruption ska minska i Sverige. Sex av åtta partier (C, L, M, MP, S och SD) deltog i en snabb men innehållsrik utfrågning där de fick chans att framföra sina egna partiers åsikter, men även svara på kommentarer från andra. Senare under dagen utfrågades även Ardalan Shekarabi (S) om hur regeringen arbetar mot korruption. Noterbart var att alla deltagande partier och civilministern ansåg att det bör tas fram en nationell handlingsplan mot korruption.

Två av seminarierna berörde dilemman som kan uppstå i verkliga livet. Under seminariet ”Är jag korrupt” engagerades publiken i interaktiva liveomröstningar ifall en situation är korrupt eller inte. Publiken var även engagerade och ställde många frågor till panelen under seminariet gällande dilemman i privat sektor. Även samhällsbyggnadsbranschens utmaningar gällande korruption lyftes under ett seminarium, där bland annat vikten av ett långsiktigt förebyggande arbete diskuterades.

Spegelsalen på Clarion Wisby Hotel var fullsatt under hela dagen, men trångast var det under seminariet där frågan om AI och den nya blockkedjetekniken kan användas i kampen mot korruption diskuterades.

Dagen avslutades med seminariet ”Mot korruption för hållbar handel” som berörde hur företags ansvarstagande och självreglering bidrar till arbetet mot korruption och i sin tur kan bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

IMM anordnade även ett seminarium tillsammans med Rädda Barnen på tisdagseftermiddagen. Under seminariet diskuterades den koppling som finns mellan korruption och kränkning av barns rättigheter och hur företag kan arbeta proaktivt mot korruption och därmed skapa skillnad även för barns rättigheter.

Seminariet med Rädda Barnen kan du se i efterhand via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=EsjVIG11EfM

IMM:s generalsekreterare Natali Phalén deltog också på onsdagen i ett seminarium anordnat av Upphandling24 och advokatbyrån Lindahl med fokus på hur korruption och jäv ska förhindras i upphandlingssammanhang.

Avslutningsvis vill vi varmt tacka våra samarbetspartners inom
Tillsammans Mot Korruption:

EY, FAR, ICC Sweden, Konkurrensverket, Mannheimer Swartling, PwC och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stort tack!