Det svenska regelverket

Här hittar du länk till brottsbalken där mutbrottsbestämmelserna ingår samt ytterligare lagar med specifik hänvisning till mutor eller korruption. Det finns därutöver ett flertal regelverk som reglerar korruptionsfrågeställningar (exempelvis jävsbestämmelser), se under Övrig lagstiftning.