Om Farliga förmåner

Vår mycket populära informationsskrift Farliga förmåner innehåller information om korruptionsbrotten och är skriven som en överskådlig vägledning utifrån aktuella lagar. I skriften, som är ca 40 sidor lång, behandlas också relevanta rättsfall inom området. Farliga förmåner finns även att beställa på engelska (Risky Benefits).

Beställ tryckt version via e-post

Skriften som är ca 40 sidor lång kostar 100 SEK exkl moms och kan beställas genom att skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se.
Uppge hur många exemplar du önskar, leveransadress samt faktureringsadress så skickar vi omgående ut ditt/dina exemplar.