Om Rättsfallssamlingen

IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott och publicerat dessa på sin hemsida. IMM framställer från och med 2017 årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för visa hur korruption kan se ut inom specifika sektorer och att underlätta för aktörer i näringslivet att bedöma sina specifika risker.

Rättsfallssamlingen innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut. Vid angivande av antal domar har samtliga domar medräknats, oavsett om det rör sig om samma mål. I den senare statistiken har uppdelningen istället utgått från antal mål.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2017 här