News See more 

Great interest in seminar on the future of anti-corruption

29 May 2018

On 28th May, the Swedish Anti-corruption Institute and the Ministry for Foreign Affairs hosted a seminar titled “The future of Anti-corruption work – International tendencies and challenges”.

Read more 

The Swedish Anti-corruption Institute will be in Almedalen 2018

23 May 2018

The Swedish Anti-corruption Institute will be participating in the annual politicians week in Almedalen this year.

Read more 

The Tunisian Anti-Corruption Agency visited IMM

18 May 2018

On May 14, the Swedish Anti-Corruption Institute (IMM) welcomed representatives from the Tunisian Anti-Corruption Agency (INLUCC) and the ambassador of Tunisia in Sweden.

Read more 

Court casesSee more 

Tingsrätten friar i mål rörande anbudssamarbete i utlandet

11 October 2017

Read the full abstract 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om bestickning efter att en f.d. anställd i ett företag bjudit en tjänsteman i en FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg

21 September 2017

Read the full abstract 

Tingsrätten dömer för tagande av muta efter att anställd inom hemtjänsten tog ut och lånade sammanlagt 25 000 kr från en vårdtagares bankkonto.

1 September 2017

Read the full abstract 

Hovrätten mildrar påföljden något i dom om grovt mutbrott där anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare

28 August 2017

Read the full abstract