News See more 

The Tunisian Anti-Corruption Agency visited IMM

18 May 2018

On May 14, the Swedish Anti-Corruption Institute (IMM) welcomed representatives from the Tunisian Anti-Corruption Agency (INLUCC) and the ambassador of Tunisia in Sweden.

Read more 

Meet IMM’s Secretary General Natali Phalén in Almedalen

17 May 2018

The annual Politician’s Week in Almedalen is approaching and for the fourth consecutive year, IMM will attend.

Read more 

Proposal regarding new EU-wide directive concerning whistleblower protection

24 April 2018

On 23 April, the European Commission presented a proposal for a new minimum standard directive regarding protection for whistleblowers who report breaches of EU law.

Read more 

Court casesSee more 

Tingsrätten friar i mål rörande anbudssamarbete i utlandet

11 October 2017

Read the full abstract 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om bestickning efter att en f.d. anställd i ett företag bjudit en tjänsteman i en FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg

21 September 2017

Read the full abstract 

Tingsrätten dömer för tagande av muta efter att anställd inom hemtjänsten tog ut och lånade sammanlagt 25 000 kr från en vårdtagares bankkonto.

1 September 2017

Read the full abstract 

Hovrätten mildrar påföljden något i dom om grovt mutbrott där anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare

28 August 2017

Read the full abstract