News See more 

The Secretary General at IMM about bribery cultures

13 November 2017

In the light of the reporting on the suspected briberies within the Swedish Transport Administration

Read more 

ICC Sweden and IMM hosted an event regarding responsible business

10 November 2017

In connection to the 40th anniversary of the ICC’s anti-corruption rules did the ICC, together with the Swedish Anti-Corruption Institute…

Read more 

The Swedish Agency for Public Management issues a new publication on corruption

9 November 2017

The Swedish Agency for Public Management has published a new tool for the state’s employers and employees to be used in the work against corruption.

Read more 

Court casesSee more 

Tingsrätten friar i mål rörande anbudssamarbete i utlandet

11 October 2017

Read the full abstract 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om bestickning efter att en f.d. anställd i ett företag bjudit en tjänsteman i en FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg

21 September 2017

Read the full abstract 

Tingsrätten dömer för tagande av muta efter att anställd inom hemtjänsten tog ut och lånade sammanlagt 25 000 kr från en vårdtagares bankkonto.

1 September 2017

Read the full abstract 

Hovrätten mildrar påföljden något i dom om grovt mutbrott där anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare

28 August 2017

Read the full abstract