News See more 

The European Investment Bank publishes new exclusion policy

6 March 2018

The exclusion policy governs how and when economic actors are to be excluded from EIB-financed projects and activities for a certain period of time.

Read more 

New draft bill regarding restrictions for cabinet ministers and state secretaries

26 February 2018

A new draft bill has been presented in which certain restrictions are being suggested to be made available for cabinet ministers and state secretaries leaving the public sector for a position in the private sector.

Read more 

Sweden drops on the Corruption Perceptions Index

22 February 2018

For the year 2017, Sweden dropped from fourth place to place number six on the list.

Read more 

Court casesSee more 

Tingsrätten friar i mål rörande anbudssamarbete i utlandet

11 October 2017

Read the full abstract 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om bestickning efter att en f.d. anställd i ett företag bjudit en tjänsteman i en FN-organisation på hotellvistelse med diverse tillägg

21 September 2017

Read the full abstract 

Tingsrätten dömer för tagande av muta efter att anställd inom hemtjänsten tog ut och lånade sammanlagt 25 000 kr från en vårdtagares bankkonto.

1 September 2017

Read the full abstract 

Hovrätten mildrar påföljden något i dom om grovt mutbrott där anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare

28 August 2017

Read the full abstract