Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Måttliga framsteg för Sveriges genomförande av visselblåsardirektivet

31 mars 2021

Enligt en ny rapport är Sverige är på god väg att genomföra EU:s visselblåsardirektiv, men det finns fortfarande vissa oklarheter.

Pandemin ökar korruptionen i bygg

30 mars 2021

Det finns stora brister i det förebyggande korruptionsarbetet inom byggbranschen och 45 procent av cheferna saknar även en fungerande visselblåsning. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna och IMM.

Ny rapport visar på få och ineffektiva visselblåsarlagar

10 mars 2021

En ny rapport visar att endast 48 länder har visselblåsarlagar idag och att dessa ofta har brister som medför att de blir ineffektiva.