Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Små och medelstora företag vill ha tydligare vägledning i antikorruptionsarbete

15 november 2019

Antikorruptionsarbete är viktigt, men utmaningar finns, inte minst för små och medelstora bolag. Det framgår av en ny rapport om korruptionens påverkan på SME-bolag.

Mer stöd och vägledning behövs om hantering av bisysslor

12 november 2019

Statskontoret beskriver i sin studie bl.a. hur hanteringen av bisysslor ser ut inom myndigheter, kommuner och regioner samt hur regleringen avseende bisysslor ser ut.

Ta chansen att lämna synpunkter på förslag till reviderad Näringslivskod – tid förlängd till den 30 oktober

15 Oktober 2019

Tiden förlängs för att säkerställa att samtliga som vill lämna synpunkter inför slutbearbetning av koden har möjlighet till det.