Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Ta chansen att lämna synpunkter på förslag till reviderad Näringslivskod – tid förlängd till den 30 oktober

15 Oktober 2019

Tiden förlängs för att säkerställa att samtliga som vill lämna synpunkter inför slutbearbetning av koden har möjlighet till det.

Nytt direktiv för visselblåsarskydd antaget

9 Oktober 2019

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare.

Bristande ledarskap präglar tystnadskulturer

3 Oktober 2019

Det visar en ny rapport från Brå om tystnadskulturer och vad som motiverar tystnad mot rättsväsendet.