Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption på plats

8 januari 2021

Strax innan julhelgen publicerade regeringen Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption. Handlingsplanen syftar till att ge stöd åt myndigheter och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen i arbetet mot korruption.

Hållbarhet, korruption och handlingsplaner i fokus på Internationella antikorruptionsdagen 2020

21 december 2020

Under internationella antikorruptionsdagen 2020 arrangerade IMM tillsammans med Transparency International Sverige för andra året i rad ett webbinarium med fokus på kopplingen mellan korruption och hållbarhet.

Jämställdhet och antikorruption gynnas av varandra

18 december 2020

Ny UNODC-rapport fastslår skillnader mellan män och kvinnor gällande korruption, men även koppling mellan jämställdhet och antikorruption.