Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Natali Engstam Phalén lämnar Institutet Mot Mutor

2 juli 2021

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM) sedan 2017, slutar.

Myndigheter behöver fördjupa sitt arbete mot korruption

30 juni 2021

Statskontoret publicerar sin första lägesbild över de statliga förvaltningsmyndigheternas arbete mot korruption.

Sida registrerar allt fler ärenden om korruption

17 juni 2021

Enligt Sidas årsrapport registrerades 326 ärenden om misstänkta oegentligheter och korruption under 2020, en ökning med 24 % jämfört med 2019.