Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

IMM publicerar ”frågor och svar” om förslag om ny lag för skydd av visselblåsare

25 november 2020

IMM publicerar idag en skrift med frågor och svar om utredningens betänkande ”ökad trygghet för visselblåsare”.

Antikorruption en förutsättning för sunda och etiska affärer

6 november 2020

I en krönika i Advokaten skriver IMM om vikten av antikorruption och hur det är en förutsättning för sunda och etiska affärer.

Hayaat Ibrahim tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

23 Oktober 2020

Hayaat Ibrahim har utsetts till tf generalsekreterare under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet med start den 26 oktober 2020.