Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Sida registrerar allt fler ärenden om korruption

17 juni 2021

Enligt Sidas årsrapport registrerades 326 ärenden om misstänkta oegentligheter och korruption under 2020, en ökning med 24 % jämfört med 2019.

En av tre anser att korruption ökar i Sverige

16 juni 2021

Transparency Internationals rapport visar bl.a. att nästan var femte svensk nyttjat personliga kontakter för att få tillgång till samhällstjänster.

Globalt nätverk ska motverka gränsöverskridande korruption

14 juni 2021

Under FN:s generalförsamlings första särskilda högnivåsession mot korruption lanserades ett nytt globalt nätverk som ska motverka korruption över landsgränserna.