Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Ny rapport visar att integritetsarbetet stannat av under pandemin

20 januari 2022

EY:s Global Integrity Report 2022 visar att mer än hälften tycker att bolagets arbete med integritetsfrågor har stannat av eller försämrats under pandemin.

Exportkreditnämnden ny stödjande medlem till IMM

17 januari 2022

IMM:s styrelse har antagit Exportkreditnämnden som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

Mottagaren i fokus i nya OECD-rekommendationer mot mutor

17 december 2021

OECD:s nya rekommendationer fokuserar på mottagaren av mutor och innehåller uppdaterade riktlinjer för företags complianceprogram.