Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Hayaat Ibrahim tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

23 Oktober 2020

Hayaat Ibrahim har utsetts till tf generalsekreterare under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet med start den 26 oktober 2020.

Nya informationsfilmer om Näringslivskoden

21 Oktober 2020

Nya kortfilmer om IMM:s Näringslivskoden ger ledning i arbetet mot korruption.

Infofilmer ska öka kunskapen om korruption och dess skadliga effekter 

16 Oktober 2020

IMM har publicerat tre informationsfilmer som belyser tre teman: vad en muta är, vad korruption innebär samt kostnaderna för korruption.