Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Regeringen beslutar om lagrådsremiss för visselblåsardirektivet

16 april 2021

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss för genomförandet av EU-direktivet om visselblåsning.

Måttliga framsteg för Sveriges genomförande av visselblåsardirektivet

31 mars 2021

Enligt en ny rapport är Sverige är på god väg att genomföra EU:s visselblåsardirektiv, men det finns fortfarande vissa oklarheter.

Pandemin ökar korruptionen i bygg

30 mars 2021

Det finns stora brister i det förebyggande korruptionsarbetet inom byggbranschen och 45 procent av cheferna saknar även en fungerande visselblåsning. Det visar en ny undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna och IMM.