Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Antikorruptionsskolan lanseras inom ramen för Överenskommelse för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

29 november 2023

Idag lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare inom vård, omsorg och personlig assistans lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. – För att förebygga att korruption ens förekommer är det viktigt med kunskapshöjande insatser, vilket är syftet med Antikorruptionsskolan, säger Parul Sharma.

Sveriges åtgärder inte tillräckliga enligt Greco

23 november 2023

Arbetet för att åtgärda Grecos rekommendationer är delvist uppnådda. Däremot kvarstår arbete på högsta verkställande politiska nivå. Detta framgår av Grecos andra rapport gällande huruvida Sveriges femton rekommendationer är åtgärdade. – Det är dock tydligt att det kräver än mer arbete för att fullt ut implementera alla femton rekommendationer, säger Parul Sharma.

Oroande att påverkansmetoder används inom offentlig sektor

20 november 2023

En ny forskningsrapport lyfter hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommuner. Rapportens tyngdpunkt är hur förvaltningen på kommunal nivå är påverkad. Bland annat framgår att korruption är en av tre påverkansmetoder samt att organiserad brottslighet är systemhotande. – Korrupta ageranden skapar stora konsekvenser vart än den förekommer, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.