Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Parul Sharma utsedd till ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

17 juni 2024

Institutet Mot Mutor (IMM) har glädjen att meddela att Parul Sharma, som för närvarande är tillförordnad generalsekreterare, från den 2 september tar över rollen som ordinarie generalsekreterare. Hayaat Ibrahim, som har varit föräldraledig de senaste månaderna, återvänder till Advokatfirman Vinge. Styrelsen tackar Hayaat Ibrahim för hennes värdefulla insatser som generalsekreterare sedan 2020.

Nio förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor

14 juni 2024

I en rapport ger Svenskt Näringsliv förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor till regeringen. Bland annat föreslår organisationen förändringar i lagar, regeringsuppdrag och regleringsbrev.

Parul Sharma, tf generalsekreterare för IMM, Institutet Mot Mutor, ny ordförande för UN Women Sverige

22 april 2024

På årsmötet i UN Women Sverige den 20 april valdes människorättsjuristen Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, IMM, till ny ordförande.