Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

”Ingen korruption” engagerade i Almedalen

9 juli 2019

Mål 0 – Ingen korruption var det övergripande temat för Tillsammans mot Korruptions välbesökta heldag i Almedalen.

Stort intresse för seminarium om att hantera korruptionsrisker

28 juni 2019

Ett hundratal personer kom till det seminarium som IMM tillsammans med Utrikesdepartementet och TI Sverige anordnade på temat att hantera korruptionsrisker på komplexa marknader.

Regeringen föreslår utökad domsrätt för mutbrott samt höjt maxbelopp för företagsbot till 500 miljoner

12 juni 2019

Regeringen föreslår en ökning av maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner till 500 miljoner samt att utvidga domsrätten över vissa internationella mutbrott.