Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Nu ska Näringslivskoden ut i världen för att förebygga korruption!

8 februari 2024

Aktörer inom såväl privat som offentlig sektor har länge tagit hjälp av Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden för vägledning i frågor om hur korruption förebyggs. Nu är Näringslivskoden översatt till fyra nya språk: ukrainska, arabiska, spanska och franska.

Den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel ska ses över

7 februari 2024

Regeringen har beslutat om en utredning för att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Detta bland annat då det är många år sedan reformeringen av korruptionslagstiftningen. – Efter de senaste månadernas oroande rapportering om den svenska korruptionen är det glädjande att regeringen tar ett steg i rätt riktning, säger Parul Sharma.

LKAB ny stödjande medlem till IMM

5 februari 2024

Styrelsen för Institutet Mot Mutor har antagit LKAB som ny stödjande medlem och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.