Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

God etik avgörande för ökad tilltro till samhällets institutioner

30 januari 2020

En ny rapport från Edelman visar att allmänheten inte har något större förtroende för samhällets institutioner.

Ny skrift ska ge mer kunskap om jäv

29 januari 2020

Statskontorets skrift Jäv i offentlig tjänst ger mer kunskap om jäv och intressekonflikter inom offentlig sektor.

Systembolaget ny stödjande medlem till IMM

27 januari 2020

Styrelsen för Institutet Mot Mutor har antagit Systembolaget som ny stödjande medlem till organisationen.