Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Regeringen lämnar proposition om skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

10 september 2019

Propositionen innebär bland annat förhöjd företagsbot från 10 miljoner kr till 500 miljoner kr.

Regeringen håller med om behov av antikorruptionsarbete hos myndigheter

Regeringen instämmer med Riksrevisionens rapport om att myndigheter behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa opartiskhet.

Koppla vd-ersättning till arbete mot mutor

9 september 2019

Natali Engstam Phalén, Institutet mot mutor, och Hans De Geer, Ersättningsakademien, skriver om vikten av antikorruption i ersättningsstrukturen hos bolag i SvD Debatt.