Institutet Mot Mutor är en ideell organisation som sedan 1923 arbetar för god sed i näringsliv och samhälle och specifikt att motverka korruption och användandet av mutor. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Ny granskning från Riksrevisionen pekar på vikten av ett systematiskt och strukturerat arbete mot korruption hos myndigheter

12 mars 2019

I en nyligen publicerad granskning har Riksrevisionen hittat risker för korruption och förtroendeskada i samband med upphandlingar hos myndigheter.

Natali Phalén utsedd till en av Sveriges mäktigaste samhällsförändrare

8 mars 2019

Veckans affärer har utsett IMM:s generalsekreterare till en av Näringslivets mäktigaste kvinnor i kategorin samhällsförändring.

Utbildningsfilmer stödjer arbete mot korruption

22 februari 2019

Nu lanseras utbildningsfilmer som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.