Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Misstänkt matchfixning ökar, men mörkertalet är stort

3 april 2020

Antalet misstänkt matchfixning ökar, men mörkertalet anses vara stort. Det visar Statskontorets delrapport om omregleringen av spelmarknaden.

Utvinningsindustrin i topp vid utredningar av mutbrott i utlandet

26 mars 2020

En ny rapport från TRACE visar att flest utredningar av internationella mutbrott berörde misstänkta mutbrott inom utvinningsindustrin.

Institutet Mot Mutor (IMM) söker jurist med intresse för antikorruption

18 mars 2020

I den nyinrättade rollen som jurist hos IMM får du möjlighet att brett arbeta med frågor om antikorruption mot såväl näringslivet som samhället i stort. Ansök senast den 30 april 2020.