Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Ökad rädsla att larma om oegentligheter

4 mars 2021

Åtta av 35 fackförbund uppger att rädslan för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Det framgår av en undersökning som SVT genomfört.

Många mutförsök mot myndighetsutövare

25 februari 2021

Nära hälften av alla mutbrottsmål 2020 var försök att muta personer som utövar myndighet. Det framgår av IMM:s rapport Mutbrottsdomar i Sverige 2020.

Friande dom i hovrätten för Telias toppchefer

9 februari 2021

Nyligen meddelade hovrätten en friande dom för tre tidigare toppchefer på Telia. Detta eftersom domstolen inte ansåg att presidentdottern var en mutbar person.