Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Ny rapport undersöker idrottskorruption

28 september 2023

En ny rapport från Polismyndigheten lyfter förekomsten av organiserad brottslighet och korruption inom idrotten i Sverige. I rapporten framgår bland annat att idrottskorruption främst förekommer i form av matchfixning och vid oseriös förmedlarverksamhet. Bedömningen är att den organiserade brottsligheten tar mark inom idrotten.

Förändringar gällande tillsyn av upphandlingar föreslås

27 september 2023

I en ny proposition föreslår regeringen att Konkurrensverket ska få utökade befogenheter gällande översyn av lagar kopplade till offentlig upphandling. Ändringarna ska bidra till att tillsynen av upphandlingar blir mer effektiv.

Perspektiv: Tomas Brytting – Om kopplingen mellan etik och korruption samt de mänskliga mekanismerna bakom korrupta handlingar

26 september 2023

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han intresserar sig för kombinationen etik och ekonomi och har under många år forskat samt undervisat om etik- och moralfrågor i näringslivet. Han har även författat ett flertal böcker på temat korruption. För Institutet Mot Mutor (IMM) berättar han bland annat om kopplingen mellan korruption och etik, etikens egenvärde samt om de mänskliga mekanismerna bakom korrupta handlingar.