Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Rapport lyfter vikten av etik i organisationers arbete

31 maj 2023

En ny rapport från Principia, där globala ledares perspektiv av organisatorisk etik undersökts, lyfter de växande etiska utmaningarna för organisationer. Bland annat framgår att majoriteten av respondenterna anser att etiska dilemman inom de närmsta tre åren kommer ha en kritisk påverkan på företag inom deras bransch.