Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Förslag om ny lag för skydd av visselblåsare 

30 juni 2020

Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om rapportering av missförhållanden som ska gälla för såväl privat som offentlig sektor.

IMM lanserar uppdaterad Näringslivskod den 14 augusti

I över två års tid har arbetet med att se över och uppdatera Näringslivskoden pågått. Nu har den uppdaterade koden fastställts av IMM:s styrelse och kommer att lanseras den 14 augusti 2020.

Nio av tio företagsanställda anser att affärsetiken riskeras under pandemin enligt ny rapport från EY

26 juni 2020

90% av företagsanställda anser att pandemin innebär en risk för affärsetiken. De största riskerna mot etiskt agerande anges vara förändrade arbetsrutiner och störningar i leverantörskedjor.