Institutet Mot Mutor är en ideell organisation som sedan 1923 arbetar för god sed i näringsliv och samhälle och specifikt att motverka korruption och användandet av mutor. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Utbildningsfilmer stödjer arbete mot korruption

22 februari 2019

Nu lanseras utbildningsfilmer som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.

Skanska Sverige ny stödjande medlem till IMM

19 februari 2019

IMM:s styrelse har antagit Skanska Sverige som stödjande medlem till organisationen och fortsätter därmed att utöka medlemsantalet.

Friande dom i Teliarättegång visar på brister i lagstiftning

15 februari 2019

Utfallet av domen var väntad och visar på problem med den tidigare mutlagstiftningen, menar Natali Phalén, generalsekreterare IMM.