Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Företag önskar tydligare ställningstagande mot korruption

30 september 2020

Enligt en ny rapport från OECD önskar företag mer vägledning i antikorruptionsarbetet ökad tydlighet om vikten av antikorruption från såväl politiker som företagsledare.

Ledande befattningshavare ofta involverade vid mutbrott

En ny studie från OECD visar bland annat att mellanhänder och ledande befattningshavare ofta är involverade vid internationella mutbrott.

Ny rapport från Världsbanken visar på vikten av samverkan i arbetet mot korruption

I en ny och omfattande rapport från Världsbanken lyfts fallstudier från olika länder för att visa på nyckelpunkter i antikorruptionsarbetet.