Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

EU ger klartecken till att stärka skyddet för visselblåsare

17 april 2019

Under tisdagen röstade Europaparlamentet ja till att införa ett minimidirektiv för att bättre skydda personer som rapporterar om oegentligheter.

Ny studie visar att svenskarna värderar etik högre än lön på arbetsplatsen

15 april 2019

Nordic Business Ethics Network har genomfört en undersökning där anställda i Sverige, Finland och Norge har svarat på frågor kopplat till etik på arbetsplatsen.

​Ny rapport från IMF sätter ljus på korruptionens skadliga effekter

9 april 2019

I den senaste rapporten analyseras bland annat korruptionens effekter på skatteintäkter och vilka åtgärder som kan användas för att motverka korruption.