Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Antikorruption kan bli en stark exportvara för Sverige

27 juni 2024

Sverige, med en begränsad hemmamarknad, jobbar hårt med exportfrämjande åtgärder. Person- och lastbilar, läkemedel, trävaror, järn och stål är några av våra viktigaste exportvaror. Men vid sidan av varuproduktionen har Sverige ett annat område där vi byggt en gedigen kunskap som vi med stolthet skulle kunna exportera, och det är vårt arbete med att förhindra korruption.

Parul Sharma utsedd till ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

17 juni 2024

Institutet Mot Mutor (IMM) har glädjen att meddela att Parul Sharma, som för närvarande är tillförordnad generalsekreterare, från den 2 september tar över rollen som ordinarie generalsekreterare. Hayaat Ibrahim, som har varit föräldraledig de senaste månaderna, återvänder till Advokatfirman Vinge. Styrelsen tackar Hayaat Ibrahim för hennes värdefulla insatser som generalsekreterare sedan 2020.

Nio förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor

14 juni 2024

I en rapport ger Svenskt Näringsliv förslag för att motverka korruption inom offentlig sektor till regeringen. Bland annat föreslår organisationen förändringar i lagar, regeringsuppdrag och regleringsbrev.