Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Nytt verktyg för att förebygga jävsproblematik vid upphandlingar

4 december 2019

Upphandlingsmyndigheten har utformat ett nytt stöd för att förebygga korruption inom offentlig sektor.

Ny handledning om den statliga värdegrunden

29 november 2019

Statskontorets skrift är tänkt att användas som en handledning i fråga om vad den statliga värdegrunden innebär.

Ny kartläggning av korruptionsdomar kopplade till offentlig upphandling

21 november 2019

Av rapporten framgår att mutbrott är särskilt vanligt i de fall beställaren och leverantören har nära kontakt med varandra samt inom sektorn för bygg-och anläggning.