Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Sveriges åtgärder för att förhindra korruption inte tillräckliga enligt GRECO

30 november 2021

GRECO:s utvärdering visar att Sverige endast vidtagit två av femton åtgärder för att förhindra korruption på ett fullgott sätt.

Perspektiv: Anna Romberg – Om affärsetik och sambandet mellan etik och korruptionsskandaler

24 november 2021

IMM har intervjuat Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge, om sambandet mellan etik och korruptionsskandaler.

Välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i kommunerna

8 november 2021

Välfärdsbrott och otillåten påverkan är ett ökande problem i kommunerna enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).