Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Näringslivet och civilsamhället uppmanar FN till starkare krafttag mot korruption

12 maj 2021

I ett gemensamt förslag från organisationer från näringslivet och civilsamhället föreslås FN inrätta en arbetsgrupp som kan utveckla starkare ramverk och åtgärder för att motverka korruption.

IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén utsedd till en av framtidens kvinnliga ledare

11 maj 2021

För tredje året i rad har Ledarna utsett IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén till en av framtidens kvinnliga ledare.

Nytt utbildningskit för ett effektivt antikorruptionsarbete inom vård, omsorg och personlig assistans

29 april 2021

Nytt utbildningskit kring korruptionsrisker inom vård, omsorg och personlig assistans ska underlätta för aktörer att använda materialet inom verksamhetens antikorruptionsarbete.