Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar vi proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Nyheter Se fler 

Regeringen föreslår utökad domsrätt för mutbrott samt höjt maxbelopp för företagsbot till 500 miljoner

12 juni 2019

Regeringen föreslår en ökning av maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner till 500 miljoner samt att utvidga domsrätten över vissa internationella mutbrott.

Antikorruption som vår tids hållbarhetsfråga – tema inför Almedalen 2019

11 juni 2019

För femte året i rad samarrangerar IMM tillsammans med AmCham Sweden in Sweden och TI Sverige initiativet Tillsammans mot Korruption under en heldag torsdag den 4 juli.

Högsta domstolen prövar om myndighetsföreträdares deltagande på branschfester är mutbrott

31 maj 2019

Mutbrottsdomen gällande myndighetsföreträdare som deltagit på branschfester kommer att prövas av Högsta domstolen.