Utbildning

Institutet Mot Mutor erbjuder utbildningar i hela Sverige både digitalt och på plats, för att hjälpa organisationer med arbetet mot korruption. Vi vänder oss till både privat och offentlig sektor, från stora till små organisationer. Vi håller utbildningar både på svenska och engelska.

Exempel på hållpunkter som i normalt pratar om:

  • Om oss – vad gör IMM och hur kan vi hjälpa till?
  • Vad är korruption och mutor och varför ska vi bry oss?
  • Hur ser korruption ut i Sverige?
  • Var finns riskerna och när bör det resas varningsflaggor?
  • Mutbrott – vad säger lagstiftningen och praxis?
  • Hur ska man tänka och navigera i gråzoner för att inte riskera att agera fel?
  • Hur kan en organisation arbeta förbyggande mot korruption?

Interaktiva utbildningar – aktiva deltagare

Gemensamt för alla våra utbildningar är att vi gärna vill engagera deltagarna och uppmuntra till diskussion. Utbildningarna innehåller därför vanligtvis en antal dilemmaövningar att diskutera i par eller grupp. Under utbildningen genomförs också en workshop-del där deltagarna exempelvis får diskutera kring vilka konkreta korruptionsrisker som finns i den egna verksamheten. Vi går även igenom flera exempel från verkligheten och uppmuntrar till frågor under utbildningen.

Utbildningar på plats eller digitalt

Utbildningen kan ske på plats hos er organisation, men vi erbjuder även utbildningar digitalt. Föreläsningar som hålls digitalt sker via en plattform som beställaren tillhandahåller exempelvis Zoom eller Teams. Våra erfarenheter av digitala utbildningar är positiva, där exempelvis chatt och digitala grupprum öppnar upp för kreativa och interaktiva inslag under passets gång.

Tidsåtgång och kostnad

Ett utbildningstillfälle brukar normalt pågå i 1–3 timmar beroende på önskemål. Kostnad för ett utbildningstillfälle är 25 000 kronor exkl. moms samt eventuella resekostnader.

Vad deltagare säger om utbildningen

”Utbildningen som Natali Engstam Phalén höll för alla våra anställda var pedagogisk och tydlig och ledde till bra diskussioner i samtalsgrupper efteråt. Det var en viktig pusselbit för att skapa intern tydlighet och medvetenhet om dessa viktiga frågor.” – Wallenstam

”IMM:s utbildning var tydlig och professionell och har lett till att vi vidareutvecklat vårt antikorruptionsarbete. Case-exemplen var väl anpassade efter vår verksamhet och bidrog till bra diskussioner inom organisationen.” – Stockholms Vatten och Avfall

Kontakta oss gärna för mer information eller bokning

Vill du boka en utbildning eller är nyfiken på att veta mer? Då är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl info@institutetmotmutor.se eller telefon 010 – 256 99 80.