Om oss

Vad gör IMM?

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

En grundläggande del i vårt arbete är att arbeta med självreglering som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. IMM förvaltar självregleringen Näringslivskoden. Koden ska ses som ett komplement till lagstiftningen; den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna om mutbrott samt skapar en säkerhetsmarginal till det olagliga.

– Näringslivskoden hittar du här.

2013 inrättade IMM sakorganet Etiknämnden som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Om du vill ha en bedömning av ett specifikt fall kan du vända dig till Etiknämnden som mot en avgift besvarar specifika frågor, förutsatt att frågan omfattas av vad nämnden tar ställning till.

– Du kan läsa mer om Etiknämnden här.

Ytterligare ett sätt som IMM arbetar med självreglering är genom att bidra vid skapande av branschspecifika överenskommelser för att motverka korruption. IMM har hittills stöttat vid framtagandet av två sådana överenskommelser: Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn samt Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans.

 – De båda överenskommelserna hittar du här.

Vår verksamhetsberättelse för 2019 hittar du här.

Vår verksamhetsberättelse för 2018 hittar du här.

Vår verksamhetsberättelse för 2017 hittar du här.

För ytterligare information om IMM, se våra stadgar.

IMM:s huvudmän

IMM:s partnerorganisationer

IMM:s stödjande medlemmar

IMM har även ett antal stödjande medlemmar. Du kan läsa mer om dem och hur du bli stödjande medlem här.