Om Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden)

Näringslivskoden skapades inom ramen för arbetet med befintlig mutbrottslagstiftning och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Koden riktar sig till företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett om ägandet är privat eller offentligt, samt till svenska företags filialer och koncernföretag i utlandet. Koden kan också användas av myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Koden fastställdes första gången av styrelsen för IMM den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. En reviderad kod publicerades den 9 december 2014. Den nu reviderade koden fastställdes av styrelsen den 10 juni 2020 och gäller från den 14 augusti 2020.

Du kan även beställa tryckt version av koden på svenska eller engelska samt utdraget om kapitlet Förmåner. För att beställa tryckta exemplar, vänligen mejla info@institutetmotmutor.se. Ange vilken skrift du vill ha, antal exemplar samt leveransadress.

Koden är kostnadsfri, men vid större beställningar (fler än 10 exemplar) faktureras kostnad för porto.

Om du vill sätta dig in i förändringarna i den uppdaterade koden har vi tagit fram ett dokument med ”Frågor & svar”, som du kan läsa här.

Ladda ner svensk version

Ladda ner engelsk version

Två av kodens avsnitt, avsnitt D. Förmåner och E. Mellanhänder,
finns även att ladda ner separat.

Ladda ner avsnittet om Förmåner

Ladda ner avsnittet om Mellanhänder