Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelsen fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Du kan ladda ner koden som pdf. Men det går också bra att beställa den i tryckt version. Det finns både en svensk och engelsk version. Avsnittet om Förmåner kan du också beställas i tryckt format (enbart på svenska). För att beställa tryckta exemplar, vänligen mejla info@institutetmotmutor.se. Ange vilken skrift du vill ha, antal exemplar samt leveransadress.

Beställningen är kostnadsfri, men vid större beställningar (fler än 10 exemplar) fakturerar vi kostnad för porto.

Om du vill sätta dig in i förändringarna i den uppdaterade koden har vi tagit fram ett dokument med ”Frågor & svar”, som du kan läsa här.

Ladda ner svensk version

Ladda ner engelsk version

Ladda ner arabisk version

 

 

Ladda ner fransk version

Ladda ner spansk version

Ladda ner ukrainsk version

 

Två av kodens avsnitt, avsnitt D. Förmåner och E. Mellanhänder,
finns även att ladda ner separat.

Ladda ner avsnittet om Förmåner

Ladda ner avsnittet om Mellanhänder