Nyheter

Rapport lyfter vikten av etik i organisationers arbete

31 maj 2023

En ny rapport från Principia, där globala ledares perspektiv av organisatorisk etik undersökts, lyfter de växande etiska utmaningarna för organisationer. Bland annat framgår att majoriteten av respondenterna anser att etiska dilemman inom de närmsta tre åren kommer ha en kritisk påverkan på företag inom deras bransch.  

Läs mer