Nyheter

Ny rapport undersöker idrottskorruption

28 september 2023

En ny rapport från Polismyndigheten lyfter förekomsten av organiserad brottslighet och korruption inom idrotten i Sverige. I rapporten framgår bland annat att idrottskorruption främst förekommer i form av matchfixning och vid oseriös förmedlarverksamhet. Bedömningen är att den organiserade brottsligheten tar mark inom idrotten.

Läs mer 

Perspektiv: Tomas Brytting – Om kopplingen mellan etik och korruption samt de mänskliga mekanismerna bakom korrupta handlingar

26 september 2023

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han intresserar sig för kombinationen etik och ekonomi och har under många år forskat samt undervisat om etik- och moralfrågor i näringslivet. Han har även författat ett flertal böcker på temat korruption. För Institutet Mot Mutor (IMM) berättar han bland annat om kopplingen mellan korruption och etik, etikens egenvärde samt om de mänskliga mekanismerna bakom korrupta handlingar.

Läs mer 

IMM välkomnar betänkandet av utredningen om övergångsrestriktioner

22 september 2023

Betänkandet av utredningen om övergångsrestriktioner i offentlig verksamhet föreslår bland annat att anmälningsskyldigheten enbart bör omfatta övergångar utom offentlig sektor. Utredningen föreslår även förändringar vad gäller personkretsen som är omfattad av anmälningsskyldigheten. Dessutom är en generell reglering som är tillämplig för andra arbetstagare inom offentlig verksamhet föreslagen.

Läs mer 

Låg tilltro till det inhemska arbetet mot korruption inom EU

29 augusti 2023

Sju av tio anser att korruption är ett utbrett problem, 54 procent uppger att de inte vet var de ska rapportera misstänkt korruption och endast tre av tio anser att regeringen i deras hemland bedriver ett effektivt arbete mot korruption. Samtidigt anser drygt sex av tio att korruption är oacceptabelt. Detta framgår i EU-kommissionens senaste rapport som undersöker EU-medborgarnas upplevelse av korruption.

Läs mer