Nyheter

Svenska mutbrottsåtal har nästan tredubblats på 3 år

3 april 2024

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023, vilket är nästan en tredubbling jämfört med 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Detta och mycket mer om mutbrott i Sverige visar Rättsfallssamlingen från Institutet Mot Mutor, IMM, för 2023.

Läs mer 

Den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel ska ses över

7 februari 2024

Regeringen har beslutat om en utredning för att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Detta bland annat då det är många år sedan reformeringen av korruptionslagstiftningen. - Efter de senaste månadernas oroande rapportering om den svenska korruptionen är det glädjande att regeringen tar ett steg i rätt riktning, säger Parul Sharma.

Läs mer