Nyheter

Korrupta aktiviteter hindrar tillväxten i små- och medelstora företag

31 mars 2022

Korruption i små- och medelstora företagsverksamheter (SME) bidrar till extra kostnader och till ökad osäkerhet kring framtida inkomstströmmar. Genom att belöna företag med större kontaktnät snarare än de som är mest effektiva hämmar korruptionen konkurrensen. Detta visar en nyligen publicerad studie från Världsbanken.

Läs mer 

Nytt stöd för myndigheter att analysera korruptionsrisker

31 mars 2022

Ingen verksamhet eller sektor är befriad från korruption. Riskerna kan skilja sig åt och leda till olika skadeverkningar, därför bör myndigheter ha ett strukturerat arbete mot korruption. Detta skriver Statskontoret i en promemoria om stöd för analys av korruptionsrisker, som nyligen publicerats.

Läs mer