Nyheter

Antikorruptionsskolan lanseras inom ramen för Överenskommelse för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

29 november 2023

Idag lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare inom vård, omsorg och personlig assistans lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. - För att förebygga att korruption ens förekommer är det viktigt med kunskapshöjande insatser, vilket är syftet med Antikorruptionsskolan, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Sveriges åtgärder inte tillräckliga enligt Greco

23 november 2023

Arbetet för att åtgärda Grecos rekommendationer är delvist uppnådda. Däremot kvarstår arbete på högsta verkställande politiska nivå. Detta framgår av Grecos andra rapport gällande huruvida Sveriges femton rekommendationer är åtgärdade. - Det är dock tydligt att det kräver än mer arbete för att fullt ut implementera alla femton rekommendationer, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Oroande att påverkansmetoder används inom offentlig sektor

20 november 2023

En ny forskningsrapport lyfter hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommuner. Rapportens tyngdpunkt är hur förvaltningen på kommunal nivå är påverkad. Bland annat framgår att korruption är en av tre påverkansmetoder samt att organiserad brottslighet är systemhotande. - Korrupta ageranden skapar stora konsekvenser vart än den förekommer, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs mer 

Perspektiv: Ester Pollack – om svängdörrsproblematik mellan politik och näringsliv

26 Oktober 2023

Ester Pollack är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Hon har tidigare forskat inom bland annat politisk kommunikation och lobbyism, där hon specifikt granskat svängdörrarna (revolving doors) mellan politiken och privata lobbyist- och PR bolag. För Institutet Mot Mutor (IMM) berättar hon bland annat om vilka korruptionsrisker svängdörrar mellan politik och näringsliv medför samt om de brister hon ser i den nuvarande lagstiftningen på området.

Läs mer