Stöd IMM

Som företag eller organisation kan du bli stödjande medlem till Institutet Mot Mutor och bidra till IMM:s antikorruptionsarbete. Ett medlemskap sänder ett tydligt budskap såväl externt som internt att organisationen ser allvarligt på korruptionsfrågan och kan ingå som ett led i CSR-arbetet. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får generellt stöd från IMM i korruptionsfrågor samt rabatterat pris på utbildningar.

Klicka på bilden för att läsa mer om vad ett stödjande medlemskap innebär och hur du går till väga för att bli medlem, eller skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se om du vill veta ännu mer!

IMM:s nu stödjande medlemmar syns nedan. Klicka på loggorna för att läsa mer om respektive organisation.

Stödjande medlemmar till IMM