Stöd IMM

Antikorruption är vår tids viktigaste hållbarhetsfråga. Att förebygga korruption och tydligt ta avstånd från korruption ska därför vara en självklar del i ett hållbarhetsarbete. Ett effektivt sätt att göra detta på är genom ett stödjande medlemskap hos Institutet Mot Mutor (IMM), som kan ingå som ett led i ert hållbarhetsarbete.

IMM skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Vi är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

IMM arbetar med informations- och kunskapsspridning om vad korruption är och hur det kan förebyggas. Dessutom arbetar vi med självreglering för att motverka korruption, framförallt genom Kod mot korruption i näringslivet, den så kallade Näringslivskoden.

Klicka på bilden för att läsa mer om vad ett stödjande medlemskap innebär och hur du går till väga för att bli medlem, eller skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se om du vill veta ännu mer!

IMM:s nu stödjande medlemmar syns nedan. Klicka på loggorna för att läsa mer om respektive organisation.

Stödjande medlemmar till IMM