IMM eftersträvar att hålla materialet på webbplatsen aktuellt och riktigt. Emellertid kan IMM inte garantera att materialet är korrekt eller att svaren är uttömmande i det enskilda fallet.

IMM kan inte uttala sig om rättsliga konsekvenser vid olika beteenden hos givare eller mottagare. IMM ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, följdskada, utebliven vinst eller annan olägenhet till följd av användningen av materialet på webbplatsen eller konsekvenser av olika svar.

IMM garanterar inte heller att materialet på webbplatsen är fritt från virus och dylikt och kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada, följdskada, utebliven vinst eller annan olägenhet orsakad av sådant virus och dylikt.

Materialet på webbplatsen skall inte ses som juridisk rådgivning.