Nyheter Se fler 

Statskontoret ger förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner inom myndigheter

11 januari 2018

Den 21 december 2017 publicerade Statskontoret promemorian Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheten i statsförvaltningen som redovisar arbetet med införandet av ett myndighetsnätverk mot korruption och innehåller ett förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner hos myndigheter. Statskontoret publicerade samtidigt en vägledning för den statliga värdegrunden.

Läs mer 

Bättre förutsättningar för hållbara fondval

9 januari 2018

Sedan 1 januari i år har det införts nya krav på fondbolag och AIF-förvaltare att tillhandahålla hållbarhetsinformation, däribland frågor som rör motverkande av korruption. De nya informationskraven syftar till att underlätta för investerare att göra hållbara fondval.

Läs mer 

Nya partnerorganisationer till IMM

14 december 2017

Svenska Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier har valt att utöka sitt stöd till IMM och inträder som partnerorganisationer. De två organisationerna får därmed varsin styrelserepresentant i IMM:s styrelse.

Läs mer 

RättsfallSe fler 

Tingsrätten dömer hemtjänstanställd för att ha tagit emot pengagåvor från brukare

12 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten dömer renhållningsarbetare för tagande av muta

8 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar hemtjänstanställd från åtal om tagande av muta från brukare

6 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar organisationsföreträdare och myndighetspersoner i åtal avseende branschfester

4 december 2017

Läs hela referatet