Nyheter Se fler 

Nya partnerorganisationer till IMM

14 december 2017

Svenska Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier har valt att utöka sitt stöd till IMM och inträder som partnerorganisationer. De två organisationerna får därmed varsin styrelserepresentant i IMM:s styrelse.

Läs mer 

Riksrevisionen granskar myndigheters inköp från anställda och deras anhöriga

1 december 2017

Riksrevisionen meddelar idag att de granskar i vilken utsträckning det förekommer att myndigheter gör inköp från anställda och anställdas anhörigas företag och hur myndigheternas arbete för att förebygga sådana förtroendeskadliga inköp ser ut.

Läs mer 

IMM:s generalsekreterare om mutkulturer

13 november 2017

”Just att det bildas kulturer är ett tydligt exempel på varför man kontinuerligt måste jobba med frågor rörande antikorruption…”

Läs mer 

RättsfallSe fler 

Tingsrätten dömer renhållningsarbetare för tagande av muta

8 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar hemtjänstanställd från åtal om tagande av muta från brukare

6 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar organisationsföreträdare och myndighetspersoner i åtal avseende branschfester

4 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätt dömer intagen för givande av muta till kriminalvårdare

23 november 2017

Läs hela referatet