Nyheter Se fler 

IMM:s generalsekreterare gästkrönikör i Advokaten

6 februari 2018

I sin gästkrönika i senaste numret av Advokaten skriver IMM:s generalsekreterare Natali Phalén om advokatens roll i kampen mot korruption.

Läs mer 

IMM publicerar rättsfallssamling med 2017 års mutbrottsdomar

28 januari 2018

Rapporten, där samtliga mutbrottsdomar år 2017 sammanfattas, slår fast att av 33 domar rörande mutbrott ledde 27 till fällande dom. Det är en tydlig ökning jämfört med år 2016 då det totala antalet domar rörande mutbrott var 15 stycken. Flest fällande domar återfinns i sektorerna vård och omsorg, ordningsmakt samt transport och fordon

Läs mer 

Statskontoret ger förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner inom myndigheter

11 januari 2018

Den 21 december 2017 publicerade Statskontoret promemorian Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheten i statsförvaltningen som redovisar arbetet med införandet av ett myndighetsnätverk mot korruption och innehåller ett förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner hos myndigheter. Statskontoret publicerade samtidigt en vägledning för den statliga värdegrunden.

Läs mer 

RättsfallSe fler 

Tingsrätten dömer hemtjänstanställd för att ha tagit emot pengagåvor från brukare

12 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten dömer renhållningsarbetare för tagande av muta

8 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar hemtjänstanställd från åtal om tagande av muta från brukare

6 december 2017

Läs hela referatet 

Tingsrätten friar organisationsföreträdare och myndighetspersoner i åtal avseende branschfester

4 december 2017

Läs hela referatet