Rättsfall

Tingsrätten frikänner person från givande av muta till passhandläggare

14 februari 2023

Nyköpings tingsrätt, dom 2023-02-14 i mål B 3769-22

En person påstods ha erbjudit en passhandläggare betalning för tillverkning av pass.

Tingsrätten fann de uppgifter som lämnats av passhandläggaren och ett vittne som tillförlitliga. Det ansågs dock inte ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade personen som begått gärningen. Personen frikändes därför från givande av muta.