Institutet Mot Mutors Etiknämnd svarar på om en förmån är tillåten eller inte utifrån Näringslivskodens bestämmelser.

Etiknämnden är IMM:s sakorgan som inrättades 2013. Etiknämnden kan på begäran av företag uttala sig om en åtgärd som innefattar förmåner är förenlig med Näringslivskoden. Etiknämnden ingår som en del i IMM:s kansli och administreras av IMM:s generalsekreterare.

Nämnden kan även uttala sig baserat på en begäran av annan som är (i) mottagare av en gåva, belöning eller förmån vilken omfattas av Näringslivskoden eller (ii) arbetsgivare eller uppdragsgivare till sådan mottagare.

Etiknämndens beslut offentliggörs på IMM:s hemsida, om det inte finns skäl mot sådant offentliggörande. Du hittar meddelade beslut i kolumnen.

Frågor till Etiknämnden hanteras via generalsekreteraren. Vill du komma i kontakt med generalsekreteraren för ett ärende till nämnden, maila info@institutetmotmutor.se.

Kostnad

Förtydligande av storlek på företag samt om ärendet hanteras av hela nämnden eller ordförande hittar du här.

Nämndens arbete regleras i dess arbetsordning och övrig information om Etiknämnden hittar du i IMM:s stadgar.

Sammansättning

Etiknämndens ordförande

Severin Blomstrand
F.d. justitieråd, Högsta domstolen

Etiknämndens vice ordförande

Petter Asp
Justitieråd, Högsta domstolen

Etiknämndens ledamöter

Michaela Ahlberg
Chief Ethics & Compliance Officer, Getinge

Renée Andersson
Konsult i hållbarhetsfrågor

Inger Brattne
f.d. Senior Legal Director; Strategy & Operations Legal Lead, Pfizer

Lars Dirke
Hovrättslagman, Svea hovrätt

Lena Grapp
Stadsjurist, Uppsala Kommun

Catharina Gyllencreutz
Stadsjurist, Stockholms Stad

Johan Lundström
Chefsjurist, Svensk Försäkring

Anders Thorstensson
f.d chefsjurist, Svenskt Näringsliv

Helén Waxberg
Partner, advokat, Waxberg Law