Institutet Mot Mutors Etiknämnd svarar på om en förmån är tillåten eller inte utifrån Näringslivskodens bestämmelser.

IMM bildade Etiknämnden 2013. Sedan dess fungerar Etiknämnden som IMM:s sakorgan. Nämnden uttalar sig på begäran av företag om hur Näringslivskodens regler om förmåner ska tolkas i konkreta fall. Etiknämnden är en del av IMM:s kansli. Det är IMM:s generalsekreterare som administrerar nämnden.

Alla beslut från nämnden publicerar vi här. Däremot är det inte offentligt vem som har ställt frågan. Av detta skäl kan också besluten vara skrivna för att inte avslöja frågeställaren. Ärenden i nämnden behandlas konfidentiellt. Det är generalsekreteraren som hanterar alla frågor till Etiknämnden. Om du vill komma i kontakt med generalsekreteraren, mejla info@institutetmotmutor.se.

Kostnad

Förtydligande av storlek på företag samt om ärendet hanteras av hela nämnden eller ordförande hittar du här.

Nämndens arbete regleras i dess arbetsordning och övrig information om Etiknämnden hittar du i IMM:s stadgar.

Sammansättning

Etiknämndens ordförande

Severin Blomstrand
F.d. justitieråd, Högsta domstolen

Etiknämndens vice ordförande

Petter Asp
Justitieråd, Högsta domstolen

Etiknämndens ledamöter

Michaela Ahlberg
Senior Advisor, Getinge

Renée Andersson
Konsult i hållbarhetsfrågor

Inger Brattne
f.d. Senior Legal Director; Strategy & Operations Legal Lead, Pfizer

Lars Dirke
Hovrättslagman, Svea hovrätt

Lena Grapp
Stadsjurist, Uppsala Kommun

Catharina Gyllencreutz
Stadsjurist, Stockholms Stad

Carina Lundberg Markow
f.d. Executive officer, Folksam

Johan Lundström
Chefsjurist, Svensk Försäkring

Anders Thorstensson
f.d. chefsjurist, Svenskt Näringsliv

Helén Waxberg
Partner, advokat, Waxberg Law