Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

Evenemang Views Navigation

mars 2022

600 Minutes Risk & Compliance

16 mars, 2022

Den 16 mars är IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim inbjuden som keynote speaker under en konferens som Management Events anordnar. Läs er om vad Hayaat kommer tala om nedan. 600 Minutes Risk & Compliance - The handbook of the GRC Officer: Tech, Talent and Transformation Keynote : ESG & Human Rights Due Diligence: Legislation and Insights for 2022 and Beyond Actions around Environmental, Social, Governance and human rights due diligence are becoming increasingly mandatory. With new legislations constantly forming, what used…

Mer information »

Det förebyggande antikorruptionsarbetet – en djupdykning i Näringslivskoden med internationell utblick

22 mars, 2022 | 08:30 - 12:30

Det ställs allt högre krav på organisationer att arbeta förebyggande mot mutor och korruption. Ett aktivt antikorruptionsarbete är idag såväl en förutsättning för hållbart företagande som en förtroendefråga. Det är bland annat mot denna bakgrund som IMM:s nyligen uppdaterade Näringslivskod – Kod mot korruption i näringslivet – uppställer krav på ett förebyggande antikorruptionsarbete. Men vad innebär ett konkret förebyggande antikorruptionsarbete och hur kan det se ut i praktiken? Kursen handlar om hur organisationer praktiskt och effektivt kan arbeta för att…

Mer information »

Fördjupningskurs: Korruption och mutor ur ett styrelseperspektiv

28 mars, 2022 | 13:00 - 16:30

Den 28 mars leder IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim en kurs om antikorruption ur ett styrelseperspektiv. Läs mer om kursen nedan. En hållbar och långsiktigt lönsam affär förutsätter ett väl fungerande antikorruptionsarbete. Men frågan är var de största riskerna finns och hur de uppstår? Att öka kunskapen om och främja arbete mot korruption blir allt viktigare för att stärka hållbarhetsarbetet, korruption är ett direkt hot mot hållbar utveckling. Detta arbete börjar alltid i styrelserummet. För att kunna ställa rätt frågor och…

Mer information »

Antikorruption – en fördjupning i hantering av mellanhänder och leverantörer med internationell utblick

29 mars, 2022 | 09:00 - 12:00

Korruptionsrisker finns i alla organisationer oavsett storlek och står i direkt motsatsförhållande till såväl sunda affärer som hållbarhet. Idag verkar många svenska företag på komplexa marknader med hög risk för korruption. En stor och återkommande utmaning på dessa marknader är hanteringen av mellanhänder, såsom agenter, konsulter, dotterbolag, mäklare och affärsförmedlare. Att använda sig av mellanhänder kan vara legitimt och nödvändigt för att bedriva affärsverksamhet. Men hur vet man vilka mellanhänder man bör använda sig av? Och vilka konkreta åtgärder bör…

Mer information »

Ett inkluderande Sverige 2022

31 mars, 2022 | 09:00 - 12:00

Den 31 mars deltar IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim e ett panelsamtal under Ett inkluderande Sverige 2022, ett symposium anordnat av Mitt Liv. Läs mer om panelsamtalet nedan. Panelsamtal: Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) & Annette Risberg, professor i organisation och ledning Ett panelsamtal om de osynliga, diskriminerande strukturerna i organisationer och förutsättningarna som behövs för att bryta dessa. Hur ser den ”typiska” svenska korruptionen ut, där svågerpolitik och nepotism försvårar mångfald och inkludering på arbetsmarknaden - och…

Mer information »

april 2022

Är din organisation korrupt? Så jobbar du förebyggande

20 april, 2022 | 14:00 - 15:00

Den 20 april föreläser IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim på ett webbinarium som Ledarna anordnar. Läs mer om webbinariet nedan. Skiftet från ett reaktivt till ett proaktivt och förebyggande antikorruptionsarbete ställer nya krav på ledare och chefer. Det är inte självklart hur du ska resonera och gråzoner kan vara svårnavigerade. Företag och organisationer är dessutom under lupp och granskas av media. Välkommen till ett webbinarium med Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). Du får lära dig hur du förebygger…

Mer information »

maj 2022

Kvalitetsmässan 2022

2 maj, 2022 - 4 maj, 2022
Svenska Mässan, Mässans Gata
Göteborg, 412 94 Sverige
+ Google Map

Den 2-4 maj 2022 medverkar IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim i ett panelsamtal under Kvalitetsmässan. Läs mer om panelsamtalet nedan. En tjänstemannaroll i gungning? Inom lokal och regional nivå handläggs ärenden och utförs uppgifter som ofta har stor betydelse för enskilda människor. Att verka inom den offentliga sektorn medför därför en särskild roll och ett särskilt ansvar. Under de senaste åren så har dock ett antal förändringar gjort rollen som tjänsteman mer komplex. Några sådana exempel på förändringar är en ökad…

Mer information »

Nordic Sustainability Expo 2022

18 maj, 2022 | 13:00 - 14:00
Stockholmsmässan, Mässvägen 1
Älvsjö, Sverige
+ Google Map

Den 18 maj medverkar IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim i ett panelsamtal under Nordic Sustainability Expo 2022 som arrangeras av CSR Sweden. CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor. Vår målbild och verksamhetsplan är Agenda 2030/FN:s Hållbarhetsmål. En förutsättning för detta är samverkan mellan samhällets alla olika ­sektorer. Då behövs kontakter, erfarenhetsutbyten och kunskap – mellan ­företag och berörda intressenter. Vart finns Sverige på korruptionskartan?…

Mer information »

Antikorruption som förutsättning för ett hållbart företagande

30 maj, 2022 | 08:00 - 09:00

Den 30 maj föreläser IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim om vikten av antikorruptionsarbete för att lyckas med ett hållbart företagande. Ett aktivt antikorruptionsarbete är en förutsättning för att företag och organisationer ska kunna arbeta hållbart och erhålla ett förtroende från samhälle och näringsliv. Men vad innebär det att arbeta förebyggande mot korruption? Hur är det möjligt att implementerar förebyggandet i den egna verksamheten? Och vilka effekter skapar det på kort och lång sikt? Under frukostföreläsningen berättar Hayaat Ibrahim, generalsekreterare på Institutet…

Mer information »

juni 2022

Mutor, korruption & otillåten påverkan

8 juni, 2022 - 9 juni, 2022

IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim talar om Näringslivskoden under Insight Events konferens den 8-9 juni 2022. Läs mer nedan. Risken för mutor & korruption har ökat de senaste åren. Flera fall av korruption och oegentligheter har avslöjats. Frågan är var riskerna är störst och hur det uppstår? Att öka kunskap och främja arbete mot korruption blir allt viktigare för att minimera korruption. Arbetet har på olika håll intensifierats – dock återstår fortfarande mycket! Här är konferensen att skaffa sig mer…

Mer information »
+ Exportera evenemang