Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Det här evenemang har passerat.

Antikorruption – en fördjupning i hantering av mellanhänder och leverantörer med internationell utblick

8 juni, 2021 | 09:00 - 12:00

Korruptionsrisker finns i alla organisationer oavsett storlek och står i direkt motsatsförhållande till såväl sunda affärer som hållbarhet. Idag verkar många svenska företag på komplexa marknader med hög risk för korruption. En stor och återkommande utmaning på dessa marknader är hanteringen av mellanhänder, såsom agenter, konsulter, dotterbolag, mäklare och affärsförmedlare. Att använda sig av mellanhänder kan vara legitimt och nödvändigt för att bedriva affärsverksamhet. Men hur vet man vilka mellanhänder man bör använda sig av? Och vilka konkreta åtgärder bör egentligen en organisation vidta för att minimera risken att mellanhänder agerar korrupt?

Enligt både svensk och utländsk mutlagstiftning ställs krav på att företag gör tillräckliga kontroller av de personer och organisationer som ska företräda företaget. Om kontrollerna inte är tillräckligt långtgående kan ansvar för brott uppkomma, enligt svensk lag för vårdslös finansiering av mutbrott. En bristande hantering av mellanhänder kan även resultera i företagsbot samt medföra betydande skada för företagets goodwill. Det är bland annat mot denna bakgrund som IMM i sin nyligen uppdaterade Näringslivskod – Kod mot korruption i näringslivet – väsentligt har utökat avsnittet om mellanhänder.

Arbetet för att motverka internationell korruption drivs av länder som Storbritannien och USA. Dessa länders antikorruptionslagstiftningar ställer hårda krav på såväl inhemska som utländska företag att hantera sina mellanhänder. Detta innebär att svenska företag – för att undvika böter i miljardklassen – behöver ta höjd för dessa regelverk i sin hantering av mellanhänder. Men hur förhåller sig Näringslivskoden till de internationella regelverken och vad kan vi lära av dem?

Med IMM:s Näringslivskod som grund samt genom att belysa internationella regelverk kommer du att få goda praktiska redskap för att bättre kunna riskbedöma, kontrollera och utvärdera era mellanhänder såväl som era leverantörsled.

Halvdagskursen (3 h), som ges som en distanskurs online, varvar teori med praktiska och inspirerande exempel och aktiva dialoger. Kursen leds av IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim och Richard Fleetwood, Senior Compliance Advisor på Consilio International och tidigare Vice President and Chief Compliance Officer på Ericsson.

Syftet med kursen är att organisationer ska få en fördjupad förståelse för riskbedömning och hantering av sina mellanhänder samt praktiska redskap och konkreta tips på hur ett sådant arbete kan utformas och bedrivas i en organisation.

Kursen riktar sig till företag, offentlig sektor och ideella organisationer som vill förbättra sitt antikorruptionsarbete, skapa en kultur mot korruption och agera på en hög etisk nivå.

Kursen kommer att hållas på svenska.

Under kursen lär du dig bland annat:

– Vad är korruption och antikorruption?
– Hur ser korruptionsriskerna ut globalt och hur påverkar det svenska organisationer?
– Hur kan man identifiera sina korruptionsrisker?
– Varför är det viktigt att hantera sina mellanhänder?
– Vilka moment bör ingå i en sådan hantering?
– Hur kan man lita på att mellanhanden inte agerar korrupt?
– Vad gäller för granskning av leverantörer?
– Vad ställer internationella regelverk för krav på svenska företag och hur förhåller sig dessa till Näringslivskoden?
– Hur bör man agera när en incident inträffar?
– Praktisk vägledning, konkreta tips och medskick

Upplägg och innehåll

När: Tisdag den 8 juni kl. 09.00-12.00
Omfattning: 3 h (halvdag)
Format: Distansundervisning (live online via Teams)
Kursavgift: 3 200 kr exkl. moms. I priset ingår halvdagsutbildning (3 h) samt kursdokumentation. Rabatterat pris för IMM:s stödmedlemmar: 2 000 kr exkl. moms.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla inom ett företag, offentlig sektor och ideella organisationer som vill förbättra sitt antikorruptionsarbete, skapa en kultur mot korruption och agera på en hög etisk nivå exempelvis inköpsansvarig, compliance-ansvarig, CFO, hållbarhetsansvarig, marknadsansvarig eller HR-ansvarig.

Kursledare:

Hayaat Ibrahim är tf. generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM). Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge där hon specialiserat sig mot bland annat antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande antikorruptionsarbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hayaat är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och utbildningar på områdena antikorruption, utredningar och företagande och mänskliga rättigheter.

Richard Fleetwood är en av Sveriges främsta compliance-experter med över 30 års internationell erfarenhet av att hantera komplicerade rättsliga och compliancefrågor. Han arbetar numera som Senior Compliance Advisor på Consilio International där han främst stöder multinationella företag inom complianceområdet. Han har dessförinnan arbetat som Chief Compliance Officer för Ericsson-gruppen där han lett flera stora multinationella komplexa utredningar inklusive mutor och frågor relaterade till den amerikanska mutbrottslagstiftningen FCPA.

Anmäl dig här>

Detaljer

Datum:
8 juni, 2021
Tid:
09:00 - 12:00
Webbplats:
https://simplesignup.se/event/180227

Arrangör

Institutet Mot Mutor
Telefon:
08-555 100 45
E-post:
Webbplats:
http://institutetmotmutor.se