Genomförda events arkiv

Mutor – var går gränsen

Slutade: 20 april 2016

Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor var och föreläste kring ämnet mutor hos Sveriges ManagementKonsulter.

Läs mer