Debattartiklar, poddar och video

Debattartiklar

Institutet Mot Mutor deltar på olika sätt i den offentliga debatten för att lyfta korruption och dess negativa påverkan i samhället. Ett sätt är att i debattartiklar skapa diskussion och väcka tankar kring viktiga antikorruptionsfrågor. Här nedan samlar vi debattartiklar som IMM skrivit under de senaste åren.

Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor

IMM:s filmer

Här kan du se alla filmer som Institutet Mot Mutor producerat och som finns tillgängliga på IMM:s youtubekanal.

Vad är korruption?

Vad är en muta?

Vad kostar korruption?

Arbetet bakom en uppdaterad kod:
Kod mot korruption i näringslivet

Förebyggande åtgärder
Kod mot korruption i näringslivet

Förmåner
Kod mot korruption i näringslivet

Mellanhänder
Kod mot korruption i näringslivet