Bedrägeri

Bedrägeri kan ta sig uttryck på flera sätt. Vanligtvis innebär bedrägeri att en person (bedragaren) får någon annan (den bedragne) att handla på ett visst sätt genom vilseledning. Det kan även vara att man får den till att avstå från att utföra en viss handling. Alltså något som i sin tur leder till vinning för bedragaren på bekostnad av den bedragne. Ett exempel är utfärdande av bluffakturor, det vill säga fakturor för varor eller tjänster som inte blivit levererade eller beställda.

Andra exempel på bedrägeri är skimning (stöld av kontokortsuppgifter som blivit använda för betalningar), försäkringsbedrägeri och användande av förfalskade handlingar.

Påföljder vid bedrägeri

Bedrägeri är reglerat i svensk straffrätt i brottsbalkens 9 kapitel. Straffet för bedrägeri av normalgraden är fängelse högst två år.