Compliance

Företag och organisationer måste alltid säkerställa att verksamhetens operativa, finansiella och juridiska handlingar följer gällande lagar, regler och normer. Compliance är den engelska benämningen för denna form av efterlevnad. Arbetet med att säkerställa att ens verksamhet är förenlig med tillämplig mutlagstiftning är alltså en del av compliancearbetet.