Corruption Perceptions Index (CPI)

(Karta över CPI, hämtad från Transparency Internationals hemsida)

Corruption Perceptions Index (CPI), eller korruptionsperceptionsindex, är ett index som den internationella antikorruptionsorganisationen Transparency International årligen publicerar.

Indexet har kommit att bli en av de mer vedertagna undersökningarna av korruptionsnivåer världen över. CPI mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder, där varje land blir poängsatt utifrån olika kriterier. Länderna blir därefter tilldelade en poäng mellan 0 till 100, och där en högre poäng indikerar en lägre nivå av korruption.

Sverige ofta i topp i indexet

Sverige har sedan mätningarnas början genomgående placerat sig i topp 10. Den lägsta placeringen var som nummer 6 och den högsta placeringen var som nummer 1.

CPI blev lanserat första gången 1995. Du kan hitta det senaste indexet på Transparency Internationals hemsida.