Corruption Perceptions Index (CPI)

(Karta över CPI, hämtad från Transparency Internationals hemsida)

Corruption Perceptions Index (CPI), eller korruptionsperceptionsindex är ett årligt index som publiceras av den internationella antikorruptionsorganisationen Transparency International.

Indexet har kommit att bli en av de mer vedertagna undersökningarna av korruptionsnivån världen över. CPI mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder, där varje land poängsätts utifrån olika kriterier. Länderna tilldelas en poäng mellan 0 till 100, där en högre poäng indikerar en lägre nivå av korruption i landet.

Sverige upplevs generellt lågkorrupt

Sverige har sedan mätningarna började genomgående placerats i topp 10 (med lägsta placering som nummer 6 och högsta placering som nummer 1).

CPI lanserades första gången 1995. Du kan hitta det senaste indexet på Transparency Internationals hemsida.