Due diligence

Due diligence (på svenska ibland företagsbesiktning) avser processen för att granska en extern part. Inom området för antikorruption sker due diligence för att minska riskerna för korruptionsöverträdelser. Säkerställande av att due diligence sker när det är nödvändigt är ett moment som ska ingå i en organisations antikorruptionsprogram.

Mutlagstiftningen ställer krav på due diligence

Genomförandet av en tillräcklig due diligence kan vara nödvändigt för att säkerställa förenlighet med mutlagstiftning. Svensk mutlagstiftning kriminaliserar vårdslös finansiering av mutbrott. Straffbestämmelsen innebär att företagsledningar och styrelser kan ställas till ansvar om mutbrott har skett. Det gäller exempelvis när det visar sig att ledningen/styrelsen har brustit i att implementera tillräckliga förebyggande åtgärder. Däribland ingår genomförande av tillräcklig due diligence av externa parter. Även internationella regelverk ställer krav på due diligence.

Vägledning för due diligence

Mer vägledning för genomförande av due diligence kan du hitta i avsnitt C i Näringslivskoden. ICC har också gett ut en guide för genomförande av due diligence. Den riktar sig till små- och medelstora företag och finns tillgänglig på svenska. Du kan också få ledning i genomförandet av due diligence utifrån brittisk och amerikansk mutlagstiftning. Det finns tillgängligt i guidancedokument som ländernas myndigheter har utfärdat till dessa lagstiftningar.