Facilitation Payments

När en person betalar en mindre summa till en offentlig tjänsteman för att skynda på ett beslut eller en process kallas det för en facilitation payment, eller smörjmedelsbetalning på svenska. Facilitiation payment är tillåtet enligt viss internationell lagstiftning, men är inget annat än en muta och också kriminaliserat som sådant enligt bl.a. svensk lagstiftning.