Förskingring

Förskingring innebär att en person missbrukar det förtroende denne har fått att ha hand om annans egendom och istället själv tillgodogör sig hela eller delar av egendomen. T.ex. att en butiksanställd inte slår in försäljning av alla varor i kassan utan istället stoppar pengarna i egen ficka.

Förskingring är reglerat i svensk straffrätt i brottsbalkens 10 kapitel. Straffet för förskingring av normalgraden är fängelse högst två år.