Förskingring

Förskingring är att en person missbrukar det förtroende som personen har fått att ha hand om annans egendom och själv tillgodogör sig egendomen. Ett exempel är att en butiksanställd inte slår in försäljning av alla varor i kassan utan istället stoppar pengarna för varorna i sin egen ficka.

Förskingring regleras i svensk straffrätt i brottsbalkens 10 kapitel. Straffet för förskingring av normalgraden är fängelse högst två år.